Ngày 03, Tháng Năm

  

 

            

Thánh Philipphê và Giacôbê  Tông Đồ

Thánh Thần ngự trong ai thì Người biến đổi kẻ ấy để họ sống một kiếp sống khác.

(St Syrinô)