Mừng Lễ

Sáng nay ngày 17/07/2023, Hiệp Hội Thánh Thể liên các giáo xứ Micae, Giuse, Bùi Đức, Bùi Thái, Bùi Hiệp, Thiên Triều,… quy tụ về Nhà Chính của Tỉnh Dòng để mừng lễ Bổn mạng: “Đức Mẹ núi Cát minh”. Lễ này không phải là mừng đặc ân nào của Mẹ, nhưng là nhớ lại biến cố Mẹ đã hiện ra với Thánh Simon Stock và trao cho Ngài áo Đức Bà với lời dạy:“Hỡi con yêu dấu, hãy lãnh nhận tấm áo này cho Hội Dòng của con. Đó là dấu chỉ đặc biệt một hồng ân mà Mẹ đã xin cho các con và tất cả con cái của Chúa, những người tôn vinh Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Núi Cát Minh. Hễ ai chết trong lúc sốt sắng mặc áo này sẽ được cứu thoát khỏi lửa muôn đời. Áo nâu là một huân chương phần rỗi. Áo nâu còn là khiên thuẫn trong lúc hiểm nguy. Áo nâu là bảo chứng ơn bình an và sự che chở đặc biệt, cho đến ngày tận cùng trần gian”. 

Đây những đặc ân Mẹ ban cho những ai mang áo Đức Mẹ Núi Cát Minh:

– Ơn được Mẹ nhận làm con riêng và đặc biệt phù trợ

– Ơn được thông công những việc đạo đức của dòng Cát Minh

– Ơn được lãnh các ân xá Giáo Hội ban

– Ơn được Mẹ cứu khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy sau khi qua đời, nếu giữ được đức trong sạch tùy theo bậc sống và ơn kêu gọi của mình, đọc kinh nhật tụng kính Đức Mẹ hàng ngày, hoặc ăn chay kiêng thịt những ngày Giáo Hội chỉ định.

– Ơn được khỏi lửa hỏa ngục đời đời, nghĩa là khi hấp hối mà còn mắc tội trọng, thì sẽ được ơn sám hối xứng đáng và kịp thời.

Đức Thánh Cha Bênêđitô VIII năm 1726 đã phổ biến lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh trong toàn thể Giáo Hội để kính nhớ lần Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock (trước đó, lễ này chỉ được mừng kính trong các cộng đoàn dòng Cát Minh).

Sau thánh lế, quý thành viên ngồi lại chung vui với nhau,  nói chuyện thăm hỏi nhau ít phút rồi trở về gia đình để tiếp tục cuộc sống hàng ngày.

Tạ ơn Chúa, đã ban cho chúng con người Mẹ đáng kính mến, luôn yêu thương và nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đường. Mẹ dìu dắt và ban nhiều ơn lành để giúp chúng con có đủ sức mạnh, tình yêu để thẳng tiến về quê Trời.