HOA TRÁI CỦA VIỆC HÀI NHI TỎ MÌNH

 1. Sự ác tâm của Hêrôđê và sự cứng lòng của truyền thống Do Thái biểu lộ qua dân Giêrusalem và Thượng Tế Kinh Sư : Họ không chút hoán cải. Tuy nhiên trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, tất cả đã là những mắc xích cần thiết cho dòng lịch sử cứu độ.

2.  Các nhà chiêm tinh : Họ đã dâng hết tất cả những gì quý giá nhất mà họ đã chuẩn bị để triều bái Tân Vương, cho Hài NHi và BÁI LẠY Người như là Thiên Chúa. Và cuộc gặp gỡ Người đã làm cuộc đời họ thay đổi. Khi sự thật đã được phơi bày : hờ hững vô tâm của dân Giêrusalem và Thượng Tế, Kinh Sư cùng với ác tâm của bạo vương Hêrôđê, các nhà chiêm tinh một lần nữa đã nhận ra ý Chúa qua mộng báo, họ đã ĐI LỐI KHÁC mà VỀ XỨ MÌNH.

Họ vẫn trở về lại với cuộc sống cũ ở XỨ MÌNH ! Nhưng từ nay họ đã ĐI THEO MỘT ĐƯỜNG LỐI KHÁC : con đường tôn thờ Hài Nhi Giêsu là Chúa của cuộc đời họ. Họ một khi về tới XỨ MÌNH, chắc chắn là những nhà truyền giáo tiên khời cho dân chúng XỨ HỌ. Như vậy thì Tin Mừng Giáng Sinh đã được loan đi khắp nơi ngay khi Hài Nhi vừa chào đời. Tất cả đều là công cụ tuyệt vời để Chúa cứu độ thế nhân. Các tín hữu hôm nay hãy sống tin tưởng phó thác để đời mình là một chứng từ tích cực loan báo Tình Yêu Nhập Thể của Thiên Chúa cho mọi người. Yếu tố chính yếu để gặp Hài Nhi, thờ lạy Người và đổi đời chính là LỜI CHÚA.

Frère Pierre Đình Long FSC