Đêm Hoang Lạnh!

Màn đêm xuống không gian thêm hoang lạnh

Giữa muôn người sao cô vắng quạnh hiu 

Lòng chợt thấy chắt chiu từng kỷ niệm

Bởi cuộc đời rồi cũng sẽ vội qua!

***

Đêm hoang lạnh tâm can như giằng xé

Ngẫm cuộc đời sao quá đỗi mong manh

Chợt có đó rồi cũng chợt tan biến

Có gì đâu hơn- thiệt cõi nhân gian.

***

Đêm hoang lạnh Ngài gọi con thức tỉnh

Trước Thánh Thể con phủ phục cầu xin

Nguyện ơn Cha thi ân cho thế giới

Xin tha thứ bao lỗi tội thế nhân.

***

Đêm hoang lạnh một mình con với Chúa

Tĩnh lặng quá khoảnh khắc giữa đêm khuya

Nâng đỡ con Chúa ơi con cầu khấn

Đừng để con hoang lạnh giữa bóng đêm.

(Đêm Thứ Năm Thánh thời đại dịch Covid-19.)
Jos. 3Đ