CHÚA NHẬT 6C PHỤC SINH

Cv 15, 1-2. 22-29; Ga 14,23- 29

Chủ đề: Vai trò Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội

* Cv 15, 28: Thánh Thần và chúng tôi quyết định: Không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết.

* Ga 14,26: Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy… sẽ dạy anh em mọi điều.

Chúng ta bước vào Chúa nhật 6-C, Mùa Phục Sinh! Kể từ ngày đầu tiên Đấng Phục Sinh hiện ra cho Madalêna vào buổi sáng và nhóm mười môn đệ vào buổi chiều (x.Ga 20, 11-23) thì hôm nay là ngày thứ ba mươi sáu. Thời gian mà Đấng Phục Sinh còn hiện diện hữu hình giữa đoàn môn đệ sắp chấm dứt. Theo Cv 1, 2-3 thì chỉ còn bốn ngày nữa, tức là vào thứ năm tới đây, Đấng Phục Sinh sẽ về trời, Đức Giêsu sẽ về lại cùng Cha. Giai đoạn sứ vụ công khai của Đức Giêsu trong xác phàm nhân hữu hạn đã hoàn tất. Một giai đoạn mới của lịch sử cứu độ bắt đầu! Giai đoạn mà đoàn môn đệ từ nay phải TỰ MÌNH (dĩ nhiên là với những hồng ân mà Đấng Phục Sinh sẽ trao ban, trang bị) đứng ra đảm nhận công cuộc mà Đấng Phục Sinh đã khởi sự trong giai đoạn Người đang tại thế.

Để chuẩn bị cho đoàn môn đệ đảm nhận hiệu quả sứ vụ thần linh lớn lao ấy, hồng ân lớn nhất mà Đấng Phục Sinh tuôn tràn trên họ là HỒNG ÂN THÁNH THẦN. Chính Thánh Thần sẽ đồng hành, hướng dẫn, sẽ cùng với đoàn môn đệ qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể, đưa công trình cứu độ mà Đức Giêsu đã khởi công tới chỗ viên mãn.

Trong chiều hướng đó, phụng vụ Lời Chúa hôm nay trích lại một số lời tâm huyết cuối cùng của Đức Giêsu được người kí thác lại cho đoàn môn đệ trong bữa TIỆC LY trước khi Người “được giương cao” ( vừa ám chỉ thập giá, và Thăng Thiên: xem suy tư Tuần Trước Mùa Phục Sinh 5C ) ra đi về cùng Cha để dọn chỗ cho đoàn môn đệ (x. Ga 14, 2) .

Tin Mừng hôm nay đề cập đến ba hồng ân:

– Hồng ân được Cha và Đức Giêsu đến ở lại với những ai yêu mến và giữ Lời dạy của Đức Giêsu (14, 23-24)

– Hồng ân Thánh Thần (14, 26)

– Hồng ân bình an (14, 27). Tất cả là để chuẩn bị cho sứ vụ tương lai của đoàn môn đệ (14, 29).

Phối hợp với bài đọc 1 thì hồng ân THÁNH THẦN là chủ đề chính trong Chúa Nhật hôm nay: VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG LÒNG GIÁO HỘI.

Tin Mừng hôn nay là trích đoạn những giây phút cuối cùng chan chứa tình yêu của Đức Giêsu với đoàn môn đệ: đó là bữa Tiệc Ly! Người đã rửa chân cho các môn đệ; đã loan báo sự bội phản của Giuđa và Phêrô; đã cho môn đệ biết ý nghĩa việc Người sắp ra đi và trấn an các ông (14, 1-3); Nhưng các ông chưa hiểu nổi nên đã nêu lên cho Đức Giêsu ba câu hỏi. Bài đọc Tin Mừng hôm nay là BA lời đáp cho câu hỏi thứ ba. Đây là một mặc khải riêng cho đoàn môn đệ (x. 14, 22): chỉ những ai thuộc về ĐÀN CHIÊN của MỤC TỬ NHÂN LÀNH thì mới nghe hiểu và đón nhận lời Người (x. 10, 25-27).

– Lời thứ nhất: 14,23- 25, Đức Giêsu mặc khải mối tương quan thân tình, gắn bó giữa đoàn môn đệ- là những kẻ yêu mến Người- với Chúa Cha và với Người: mối tương quan đó là TÌNH YÊU. Đối với môn đệ, tình yêu được biểu lộ qua việc tuân giữ các lời dạy của Đức Giê su; còn về phía Thiên Chúa, tình yêu được thể hiện qua việc “đến và ở lại” với môn đệ: “ai yêu mến Thầy sẽ GIỮ LỜI Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ ĐẾN VÀ Ở LẠI với người ấy”.

– Lời thứ hai: 14,26 lời hứa ban Thánh Thần là hồng Cha ban cho đoàn môn đệ nhờ Đức Giêsu xin (14,26). Vai trò của Thánh Thần là

1/ “Đấng Bảo Trợ”: paraklêtôs là trạng sư, người bào chữa. Một khi Đức Giêsu ra đi, các môn đệ sẽ bị thế gian thù ghét, tố cáo, bách hại…Người trấn an: đừng lo lắng phải ứng xử thế nào vì chính Thánh Thần sẽ nói trong môn đệ (x. Mt 10,17 -20).

2/. Đấng Dạy Bảo: Thánh Thần sẽ nhắc lại cho môn đệ những gì Đức Giêsu đã nói và dạy thêm cho họ những điều mà lúc Đức Giêsu còn sinh tiền họ chưa kham nổi (x.16,12 -13). Như vậy mầu nhiệm BA NGÔI THIÊN CHÚA đã được mặc khải ở đây, cùng với mối tương quan mật thiết giữa BA NGÔI với môn đệ. Tuy nhiên phải đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống thì đoàn môn đệ mới dần bước vào mầu nhiệm BA NGÔI THIÊN CHÚA.

– Lời thứ ba là lời trấn an: khích lệ đoàn môn đệ hãy vui mừng vì cuộc ra đi của Đức Giêsu ở đây là “đi về cùng Chúa Cha” (14,28) để dọn chỗ cho môn đệ hầu mong Thầy ở đâu thì trò cũng ở đó (14,2-3). Cuộc ra đi chuẩn bị cho ngày gia đình sum họp.

Vai trò của Chúa Thánh Thần được Đức Giêsu loan báo trong Tin Mừng đã có được một minh họa cụ thể đầy thuyết phục trong bài đọc một. Thật vậy, bài đọc 1 trích sách Công vụ, thuật lại quyết định của Công Đồng Giêrusalem, sau cuộc họp bàn về vấn đề có nên buộc dân ngoại, muốn gia nhập kitô giáo, phải chịu cắt bì và giữ luật Môsê hay không. Bởi vì có một số kitô hữu gốc Do Thái đòi buộc các anh em dân ngoại phải giữ luật Môsê thì mới được ơn cứu độ. Phaolô và Banaba chống đối quyết liệt lập trường đó. Cho nên vấn đề mới được đem để trình lên các tông đồ ở Giêrusalem xem xét.

Kết quả là một bức thư mục vụ đã ra đời, được các tông đồ gửi tới cho các tín hữu gốc dân ngoại ở Antiokia với nội dung chính như sau: “THÁNH THẦN và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm…Chúc anh em an mạnh”.

Quả thật, Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, hoạt động hữu hiệu trong Giáo Hội và trong mỗi tín hữu. Hãy mở rộng cõi lòng để hồng ân Thánh Thần mà chúng ta nhận được trong ngày chịu bí tích THÊM SỨC luôn sinh hoa trái dồi dào trong ta như lòng Chúa mong ước.

Frères Đình Long FSC