CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI THÁNH THỂ

Lời dẫn:

Kính thưa cộng đoàn, hằng năm Mẹ Giáo hội dành ra bốn mươi ngày Chay thánh với mục đích kêu mời con cái mình trở về với chốn thâm sâu của cõi lòng, đồng thời hướng nhìn về cuộc Vượt Qua của Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể và là Đấng Cứu Độ nhân loại. Phụng vụ Mùa Chay gợi lên bầu khí trầm mặc và thanh vắng; tuy nhiên người Ki-tô hữu không được mời gọi chìm đắm trong đau thương để suy tư về mầu nhiệm sự chết, nhưng được mời gọi để thanh tẩy tâm hồn đón chờ niềm vui ngày Chúa sống lại. Bởi thế, mùa Chay là mùa hồng phúc, là thời gian để nối kết những mối tương quan đang rạn nứt với Thiên Chúa và tha nhân, là cơ hội để khắc phục những thói hư tật xấu và gia cố căn nhà tâm hồn mình, ngõ hầu trở thành đền thờ của Thiên Chúa hằng sống.

Sống trong tâm tình mùa Chay, Giáo hội luôn cổ võ việc đi đàng Thánh giá. Chính cha thánh Ê-ma cũng luôn xem việc đạo đức này là một việc làm hoàn toàn có giá trị mà ngài biết. Ngài đi đàng thánh giá mỗi ngày cho đến lúc nhắm mắt lìa đời. Bởi lẽ, trong những lời hay ý đẹp của Sách Gương Chúa Giê-su có đoạn viết: “Thánh giá là phần rỗi, Thánh giá là sinh mệnh: Thánh giá là thuẫn che khỏi tay thù. Thánh giá là nguồn êm dịu trên trời, là sức mạnh của tâm hồn, vui mừng của lý trí”. Thế nhưng, đối với một tâm hồn say mê Thánh Thể, thì đồi Can-vê lại chính là bàn thờ, và Đấng Thánh bị đóng đinh lại chính là Chúa Giê-su nơi Nhiệm Tích Thánh Thể.

Noi gương cha thánh tổ phụ Ê-ma và kế thừa những tư tưởng đạo đức của ngài, chúng ta cùng suy gẫm về cuộc khổ nạn của Thánh Thể. Xưa kia, trên đồi Can-vê, Chúa Giê-su đã chịu đựng những cực hình và lăng mạ thế nào, thì nay, nơi Bí tích Thánh Thể, Ngài vẫn phải chịu đựng những phỉ báng và thờ ơ như thế. Theo bước Chúa Giê-su trên hành trình lên đồi Can-vê, chúng ta cùng nghiệm lại những đau thương của Ngài nơi Nhiệm Tích Thánh Thể. Những đau thương ấy xuất phát từ sự vô ơn của một loài thụ tạo dành cho Đấng Tạo Hóa, từ thái độ lãnh đạm của Hiền thê dành cho Đức Lang Quân, và từ sự bội bạc bất trung của những người được coi là bạn hữu.

Hy tế Thánh Thể cũng chính là Hy tế thập giá. Đức Ki-tô được hiến tế trên Thập giá cũng là Đức Ki-tô hiến lễ trên bàn thờ. Vì thế, việc chiêm ngắm chiều kích Thập giá của Đức Ki-tô nơi Nhiệm Tích Thánh Thể sẽ mang lại hiệu quả thiêng liêng cho chúng ta, là những người khao khát tôn thờ và phụng sự Chúa Ki-tô trong mầu nhiệm Thánh Thể.

Giờ đây, chúng ta cùng suy gẫm các chặng đàng Thánh giá trong sự liên hệ với Bí tích Thánh Thể, để xin Chúa chữa lành và biến đổi tâm hồn chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể đón nhận những ơn ích thiêng liêng trong mùa Chay thánh này.

Hát:
Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình Ngài dành cho con.
ĐK. Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ NHẤT – CHÚA GIÊ-SU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Gioan:

Ông Philatô nói với người Do-thái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” Ông Philatô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda”. (Ga 19, 14-15)

 Suy niệm:

Chúa Giê-su bị dân tộc của mình và những người thân thiết mà Người đã từng thi ân giáng phúc kết án. Người bị kết án như một kẻ nổi loạn, trong khi Người thật nhân lành; Người bị kết án như một kẻ phạm thượng, trong khi Người thật thánh thiện. Người bị kết án như một kẻ tìm kiếm quyền lực, trong khi Người lại coi mình là kẻ hèn mọn. Người bị kết án phải chết trên cây Thập giá như một tên nô lệ hèn kém nhất.

Chúa Giê-su đã vui nhận bản án tử này: Người xuống thế gian này là để chịu đau khổ, chịu chết, ngõ hầu dạy chúng ta cũng biết làm như vậy.

Nơi Thánh Thể, Chúa Giê-su lại bị kết án lần nữa: trước hết là những ân sủng của Người bị khước từ; rồi thì tình yêu của Người bị khinh miệt; tiếp đến là dưới hình dạng Bí tích, Người bị những kẻ không tin từ chối, báng bổ thậm tệ. Qua việc Rước lễ cách bất xứng, người Ki-tô hữu tội lỗi đã bán Chúa Giê-su Ki-tô cho ma quỷ, đầu hàng những đam mê của bản thân, suy phục dưới chân Xa-tan và xem nó là vua của tâm hồn mình, đồng thời đóng đinh  Chúa Giê-su ngang qua thân xác đầy tội lỗi của mình.

Chúa Giê-su bị đối xử cách tàn nhẫn bởi những Ki-tô hữu tệ bạc hơn là những người Do Thái. Tại Giê-ru-sa-lem, Người chỉ bị kết án có một lần, thế nhưng nơi Nhiệm Tích Thánh Thể, Người bị kết án mỗi ngày và ở hàng ngàn chỗ cũng như bởi một số lượng kinh hoàng những thẩm phán bất công.

Thế nhưng, Chúa Giê-su lại để cho mình bị sỉ nhục, khinh miệt, luận tội: Người vẫn tiếp tục cuộc sống dưới hình Bí tích nhằm biểu lộ tình yêu mà Người dành cho chúng ta là vô điều kiện hoặc vô cùng phong nhiêu. Tình yêu ấy cao cả hơn sự vô ơn của chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, con cầu xin Chúa thứ tha cho tất cả những tội phạm thánh! Con muốn dùng chính cuộc đời mình để đền tội thay cho những lỗi lầm ấy, đồng thời con muốn yêu mến và kính tôn Chúa thay cho những người đã khinh miệt Chúa. Xin ban ơn để con được chết với Chúa!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ chúng con đã vô tình kết án Ngài bằng sự yếu đuối/ và tội lỗi của chúng con./ Xin cho chúng con biết kết hiệp với Thánh Thể/ để trở nên những thẩm phán công minh,/ minh xét cho Ngài bằng tình yêu/ và đời sống thánh thiện của chúng con. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Này tấm thân con, sao Cha đành tâm xa cách. Này tấm thân con đắng cay muôn vàn tê tái. Cha ơi sao nỡ quên con, Cha ơi sao Cha ngoảnh mặt nhẫn tâm nhìn con khổ đau, để quân thù chê trách con.
ĐK. Con xin phó thác nơi Cha, thân con với linh hồn con. Xin Cha thêm sức cho con, trọn vẹn theo ý Cha luôn.

 NƠI THỨ HAI- CHÚA GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Gioan:

Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha. (Ga 19, 16-17)

Suy niệm:

Tại Giê-ru-sa-lem, người Do Thái đã đặt cây thập giá nặng nề và đáng hổ thẹn lên vai Chúa Giê-su. Thập giá chính là hình phạt dành cho những tên tử tội. Chúa Giê-su đã vui lòng đón lấy cây thập giá nặng nề này; Người đã hăm hở đón nhận thập giá, đã hôn thập giá cách âu yếm, và khiêm tốn vác thập giá.

Trên hành trình vác thập giá này, Người ước ao làm cho thập giá trở nên ngọt ngào và nhẹ nhàng đối với chúng ta, đồng thời thánh hiến thập giá nhờ Máu của Người.

Nơi Bí tích Thánh Thể trên bàn thờ, các Ki-tô hữu bất lương đã chất lên vai Chúa một thập giá còn nặng hơn thế, một điều đáng hổ thẹn hơn thế đối với Thánh Tâm của Người. Thập giá ấy chính là những hành động bất kính trong nơi linh thánh, những ý nghĩ lo ra chia trí của họ, con tim băng giá của họ trước sự hiện diện của Chúa, và lòng tôn sùng hời hợt của họ. Quả là một thập giá nhục nhã dành cho Chúa Giê-su khi có những người con thiếu lòng kính trọng, và các môn đệ quá vô dụng biết là dường nào!

Nơi Bí tích Thánh, Chúa Giê-su cũng mang lấy những thập giá của tôi. Người đặt những thập giá ấy vào trong Thánh Tâm Người để thánh hóa chúng; Người bao bọc chúng bằng tình yêu của Người, bằng những nụ hôn của Người, ngõ hầu làm cho chúng trở nên cuốn hút đối với tôi, thế rồi Người lại muốn tôi vác lấy những thập giá ấy vì Người, Người muốn tôi trao phó những thập giá ấy cho Người; thậm chí Người còn sẵn lòng lắng nghe tôi thổ lộ những nỗi khổ đau, Người còn muốn để tôi rơi lệ vì những thập giá ấy, để rồi biết cầu xin ơn trợ giúp cùng sự ủi an của Người.

Ôi! Thập giá phát xuất từ Thánh Thể thì nhẹ nhàng biết mấy! Thập giá phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giê-su thì xinh đẹp và rạng rỡ dường bao! Thật ích lợi dường nào khi đón nhận thập giá ấy từ bàn tay của Người và bắt chước Người hôn lên thập giá ấy! Tôi sẽ chạy đến với Thánh Thể để tìm nơi nương náu trong những cơn quẫn bách; tôi sẽ chạy đến với Người để tìm sự ủi an và sức mạnh; tôi sẽ đến với Người để học cách chịu đựng và yêu thương!

Lạy Chúa, xin tha thứ cho hết thảy những ai đã đối xử cách bất kính đối với Chúa nơi Bí tích Tình Yêu này! Xin tha thứ cho những lúc con thờ ơ và sao nhãng trước sự hiện diện của Chúa! Con muốn yêu mến Chúa; con yêu mến Chúa với hết cả tâm hồn con!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã vui lòng vác lấy thập giá vì chúng con./ Xin cho chúng con/ cũng vui lòng vác lấy thập giá đời mình vì Chúa,/ ngõ hầu chúng con được nên giống Chúa,/ bước đi trên con đường Chúa đã đi/ và đến nơi Chúa đã đến,/ để ngày sau được cùng Chúa chung hưởng phúc vinh quang. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Hỡi không gian rủ sương mù, ngàn mây hỡi hãy che khắp đồi cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.
ĐK. Ôi hỡi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

NƠI THỨ BA- CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Gioan:

Đức Giê-su bảo họ: “Ánh Sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Các ông hãy bước đi, bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối, thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng.” (Ga 12, 35-36)

Suy niệm:

Chúa Giê-su đã mất quá nhiều máu sau ba giờ đồng hồ chịu đau đớn và đòn vọt, Người trở nên tiều tụy sau một đêm bạo tàn dưới bàn tay của những kẻ thù, vì thế sau khi mới đi được một đoạn đường, Người đã ngã xuống đất dưới sức nặng của cây thập giá.

Thử hỏi đã bao lần Chúa Giê-su Thánh Thể hạ cố ngự xuống nơi những mẩu Bánh Thánh mà chẳng ai ý thức được điều đó!

Thế nhưng, điều khiến Người trở nên thống khổ lại chính là diện mạo của một tâm hồn bị tội nguyên tổ làm cho ô nhơ!

Ôi! Chúa Giê-su còn ngã xuống đất cách đau đớn hơn thế nơi tâm hồn của một người trẻ đã rước Chúa cách bất xứng trong ngày Rước lễ lần đầu! Người đã ngã xuống đất trước tâm hồn băng giá mà ngọn lửa tình yêu của Người không thể làm tan chảy được; Người ngã xuống đất trước lòng kiêu hãnh và tinh thần giả tạo vốn không thể đụng chạm đến ngọn lửa tình yêu ấy; Người ngã xuống đất trước một thân thể không khác gì một ngôi mộ mục nát. Chao ôi! Hẳn là chúng ta phải đối xử với Chúa Giê-su như lần đầu tiên Người viếng thăm chúng ta cách trìu mến đấy sao? Ôi lạy Chúa! Thật bồng bột và thật tội lỗi! Chúng ta sớm trở thành một Giu-đa mất thôi! Thánh Tâm Chúa Giê-su hẳn đã đau đớn lắm vì tội lỗi trong lần Rước lễ lần đầu cách bất xứng!

Lạy Chúa Giê-su! Con cảm tạ Chúa vì tình yêu mà Chúa đã tỏ lộ cho con trong lần Rước lễ lần đầu: con sẽ chẳng bao giờ quên lãng điều đó! Con thuộc về Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa, vì Chúa là tất cả đời con, xin hãy làm cho con những gì Ngài muốn.

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã hạ cố để ngự đến tâm hồn chúng con qua việc Hiệp lễ./ Xin cho chúng con biết nâng Chúa dậy,/ biết tôn vinh tình thương dịu vợi của Chúa/ bằng ngọn lửa tình yêu đã được đốt cháy trong dịp Rước lễ lần đầu./ Xin cho chúng con luôn biết duy trì/ và thổi bùng ngọn lửa ấy trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nge lời chúng con. Rủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Ngài.
Dòng suối lệ tuôn mãi. Đoàn chúng con hướng lên Ngài. Lạy Chúa Trời vinh quang nguyện thương đến lời van nài.

NƠI THỨ TƯ- CHÚA GIÊ-SU GẶP ĐỨC MẸ

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Gioan:

Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Ðây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19, 25-27)

Suy niệm:

Mẹ Maria cùng đi với Chúa Giê-su lên đồi Can-vê. Trên đường lên đồi Can-vê, Mẹ đã chịu một cuộc tử đạo thực sự trong tâm hồn; thế nhưng khi yêu ai, người ta muốn chịu đau khổ vì người mình yêu.

Hôm nay, trên đường chịu khổ nạn, Chúa Giê-su Thánh Thể thường gặp những con cái được sinh ra do tình yêu của Người, những hiền thê của Thánh Tâm Người, những thừa tác viên của ân sủng, ngay giữa những kẻ thù của Người. Nhưng thay vì an ủi Người như Mẹ Maria đã làm, thì họ lại tiếp tay với những tên lý hình để nhục mạ, phỉ báng và chối bỏ Người. Biết bao nhiêu kẻ bội giáo và phản bội đã từ bỏ việc phụng sự và yêu mến Nhiệm Tích Thánh Thể, đang khi việc phụng sự này đòi hỏi một sự hy sinh hay một niềm tin chân thật!

Lạy Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ con, cùng với Mẹ Maria, con sẽ bước theo Chúa ngay giữa những lăng nhục, sỉ vả, và đau thương, đồng thời con sẽ ủi an Ngài bằng tình yêu của con!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm con cái Ngài./ Xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững,/ một tình yêu bất diệt,/ và một lòng mến trường tồn,/ để khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống,/ chúng con vẫn trung thành phụng sự Chúa/ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng con. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hưu. Đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Đồng công cùng con dấu yêu. Vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ Mẹ ơi.
Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm Chúa chi tôn đang chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê Trời.

NƠI THỨ NĂM- NGƯỜI KY-RÊ-NÊ VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Mác-cô:

Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ. (Mc 15, 21-22)

Suy niệm:

Chúa Giê-su ngày càng kiệt sức dưới sức nặng của cây thập giá. Người Do Thái vì muốn Ngài chết trên cây thập giá để hoàn tất việc sỉ nhục Ngài, nên họ đã bắt Simon thành Ky-rê-nê vác đỡ thập giá cho Ngài. Ông đã từ chối, nhưng rồi ông bị ép buộc phải đặt lên vai mình một thứ dụng cụ mà theo cái nhìn của ông, đó là một dụng cụ gây chết chóc đáng khinh. Ông đã nhượng bộ, thế nên ông đáng được Chúa Giê-su đụng chạm đến cõi lòng và biến đổi ông.

Chúa Giê-su mời gọi mọi người đến với Ngài trong Bí tích Thánh Thể, thế nhưng hầu như không ai đáp lại lời mời gọi của Ngài cả; Ngài mời gọi họ đến dự Bàn Tiệc Thánh Thể, còn họ thì lại đưa ra hàng ngàn lý do để xin kiếu. Tâm hồn thất tín và vô ơn đã từ chối ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, vốn là tặng phẩm tuyệt vời nhất của tình yêu Ngài. Ngài ra tay ban phát mọi ân sủng, nhưng chẳng ai muốn đón nhận; loài người sợ hãi tình yêu của Ngài!

Thay vì được tôn kính, thì hầu như Chúa Giê-su chỉ nhận được sự bất kính mà thôi. Người ta xấu hổ khi gặp Ngài trên những nẻo đường; họ vội vàng quay đi khi nhìn thấy Ngài; họ không đủ can đảm để thổ lộ với Ngài về niềm tin yếu kém của mình.

Lạy Đấng Cứu Độ, chẳng lẽ như vậy sao? Chao ôi! Điều đó quả đúng, và con thấy lương tâm mình cắn rứt. Vâng, con thường luồn cúi trước niềm vui ở thế gian, nên con đã từ chối lắng nghe lời mời gọi của Ngài; con thường làm như thế để khỏi phải thay đổi lối sống của mình, con đã từ chối lời mời đến dự bàn tiệc của Ngài; vì yêu thương nên Ngài đã mời con đến. Con thực lòng hối hận; con biết thà mất hết những thứ khác còn hơn là bỏ lỡ một lần không Rước lễ vì tội lỗi của mình, đó chính là ân sủng vĩ đại và ngọt ngào nhất trong tất cả những ân sủng. Lạy Đấng Cứu Độ, xin hãy quên đi chuyện đã qua, và chấp nhận những quyết tâm sau này của con, và với sức mạnh của Ngài, xin cho con biết giữ lấy những quyết tâm ấy!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ chẳng ai chịu vác đỡ thánh giá cho Ngài/ ngoại trừ một người bị ép buộc./ Xin cho chúng con biết sống quảng đại và bao dung,/ yêu thương và tha thứ,/ hy sinh và phục vụ,/ để nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn. Con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đướng Chúa đi mà thôi.
Ớ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.

NƠI THỨ SÁU- MỘT PHỤ NỮ ĐẠO ĐỨC LAU MẶT CHÚA GIÊ-SU

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu:

“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?” Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25, 37-40)

Suy niệm:

Dung mạo của Đấng Cứu Độ không còn dáng vẻ con người nữa, những tên lý hình đã che lấp dung mạo ấy bởi bùn, nước bọt, và máu! Người vốn dĩ là vẻ rạng ngời của Thiên Chúa, nay đã không còn nhận ra được nữa, và Thánh Nhan Người bị phủ lấp bởi những ô nhơ. Bà Ve-ro-ni-ca đã bất chấp những tên lính. Bên dưới sự dơ bẩn ấy, bà đã nhận ra Đấng Cứu Độ và Thiên Chúa của bà. Và với lòng trắc ẩn, bà đã lau khuôn mặt đầy vẻ kính trọng đó. Chúa Giê-su đã đáp lại lòng tốt của bà bằng việc in hình tượng của Người vào chiếc khăn ấy.

Lạy Chúa Giê-su Chí Thánh, Nhiệm Tích đáng tôn thờ của Người đã bị xúc phạm, sỉ nhục và phỉ báng, còn những tâm hồn đáng thương sẽ gây ra những điều ghê tởm này đang lẩn trốn nơi đâu? Ôi, thật đáng buồn và kinh hãi vì có quá nhiều sự xúc phạm đối với Nhiệm Tích cực trọng. Dường như Đức Giê-su Ki-tô không còn ở giữa chúng ta nữa, mà đã trở thành một người bị lãng quên hay thậm chí là một người xa lạ đáng khinh!

Quả thực, Người ẩn mặt dưới vẻ bề ngoài của những cái hèn mọn và tầm thường: chính là để tình yêu của chúng ta có thể khám phá ra nơi đó những nét thánh thiêng của Người. Ôi lạy Chúa, con tin Ngài là Đức Ki-tô, là Con Thiên Chúa hằng sống, và con tôn thờ Thánh Nhan Ngài, Thánh Nhan đầy vẻ rạng ngời và uy linh, ẩn bên dưới bức màn của Nhiệm Tích Thánh Thể! Lạy Chúa, con cầu xin Chúa in hình tượng của Ngài vào tâm hồn con, để bất cứ con đi đâu, thì con cũng có thể mang Chúa Giê-su đi cùng con, Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ Thánh Nhan Ngài đã bị che khuất bởi sự ô nhơ của toàn thể nhân loại./ Xin cho chúng con biết khám phá ra sự hiện diện của Ngài/ đằng sau những khuôn mặt tầm thường và thấp kém,/ những thân phận đau thương và bất hạnh,/ để tôn thờ và chúc tụng Ngài/ ngang qua việc phục vụ tha nhân. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giêsu gục ngã treo thân thập giá giang cánh tay ôm tội đọa đày. Thân tàn hơi Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà lỡ quên ân tình biển khơi.ĐK. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu. Để cứu muôn người lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

NƠI THỨ BẢY- CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Trích Sách Ngôn sứ I-sai-a:

Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Ðức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. (Is 53,4-6)

Suy niệm:

Dù được ông Simon giúp đỡ, nhưng Chúa Giê-su vẫn không gượng nổi vì sự yếu nhọc của mình nên ngã xuống đất lần thứ hai, và đây chính là nguyên nhân đưa đến những đau đớn mới cho Người. Cánh tay và đầu gối của Người đã bị thương vì lần ngã này, và những tên lý hình lại giáng cơn thịnh nộ xuống trên Người.

Ôi, nhân loại hoàn toàn bất lực khi không có sự trợ giúp của Đức Giê-su Ki-tô! Và biết bao lần vấp ngã dành cho kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác mà thôi!

Ngày nay, Chúa Thánh Thể cũng thường té ngã bởi việc Hiệp lễ của những tâm hồn thờ ơ và hèn nhát đã đón rước Ngài cách bất xứng, và để Ngài ra đi mà không có một cử chỉ yêu thương và lòng biết ơn! Vì thế, sự hiện diện của Chúa Giê-su trong chúng ta không sinh hoa trái chỉ vì sự nguội lạnh của chúng ta.

Ai dám đón nhận một trong những điều vĩ đại nhất trần gian này mà lại ít chú tâm đến, như khi đón nhận Vua thiên đình mỗi ngày?

Lạy Đấng Cứu Độ, con xin lỗi Ngài vì những lần Hiệp lễ cách thờ ơ và thiếu kính cẩn của con. Biết bao lần con đã rước Chúa vào tâm hồn con. Con tạ ơn Chúa vì những lần đó và con nguyện tín trung với Chúa mãi về sau; chỉ xin Chúa ban cho con tình yêu của Ngài, như thế là đủ cho con rồi!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ thật diễm phúc cho chúng con/ vì được đón rước Ngài mỗi ngày trong Thánh Lễ,/ xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị một tâm hồn thật xứng hợp,/ để mỗi khi lãnh nhận Thánh Thể Ngài,/ chúng con đều cảm nhận được niềm bình an và hạnh phúc vì được Chúa ghé thăm. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Con đường Cha đi bao nhiêu khó nguy truân chuyên ngập tràn. Con đường Cha theo bao nhiêu đớn đau nào ai có thấu. Thập giá đồi cao treo người yêu dấu mang thương tích sâu. Chúa đâu tội tình nhưng vì thương mến hiến trọn thân mình. Tình Người bờ bến Chúa cất bước đi Can-vê nhục hình. Đường trần thập giá Chúa hỡi giúp con theo gương Cha lành.

NƠI THỨ TÁM- CHÚA GIÊ-SU AN ỦI NHỮNG PHỤ NỮ ĐANG KHÓC THƯƠNG NGÀI

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Luca:

Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”. (Lc 23, 27-28)

Suy niệm:

Sứ mạng của Đấng Cứu Thế trong những ngày đời của kiếp nhân sinh, chính là an ủi những thân phận khổ đau và bị ngược đãi. Ngài ước mong trung thành với sứ mạng đó ngay trong lúc khổ đau nhất. Chính vì thế, Ngài đã quên mình để lau khô nước mắt của những phụ nữ đạo đức đang khóc thương cho những nỗi thống khổ và khổ đau của Ngài. Tốt lành dường bao!

Rất ít người đến viếng và thờ lạy Chúa chúng ta nơi Nhiệm Tích Tình Yêu. Và thậm chí lại còn ít hơn nữa những người biết đền tạ thay cho những lỗi lầm của mình cũng như của toàn thể nhân loại. Ngày đêm Ngài vẫn ở với chúng ta cách đơn độc. Ôi! Nếu mắt Ngài có thể rơi lệ, thì biết bao nhiêu là nước mắt sẽ chảy xuống vì sự vô ơn và thờ ơ dành cho Ngài. Nếu lòng Ngài vẫn còn chịu đựng được, thì Ngài sẽ cảm nhận được bao nỗi thống khổ khi thấy mình bị bỏ rơi, thậm chí là bởi chính những bạn hữu của mình!

Cho dù thế, nhưng ngay khi chúng ta chạy đến với Ngài, thì Ngài sẽ ân cần đón nhận chúng ta, Ngài sẽ lắng nghe những lời thở than của chúng ta, những lời thở than ấy thường quá lê thê và cũ rích, và rồi Ngài sẽ quên mình đi để an ủi chúng ta cũng như tăng sức cho chúng ta. Lạy Đấng Cứu Độ, vì sao con lại quá ỉ nại vào sự ủi an của loài người thay vì con phải chạy đến với Ngài? Con thấy điều làm tổn thương Thánh Tâm Ngài chính là tính ghen tương của chính con. Nơi Thánh Thể, Ngài chính là nguồn ủi an duy nhất của con, là người bạn tâm giao duy nhất của con! Tắt một lời, nguyên việc quy hướng vào lòng nhân từ của Ngài thôi cũng là đủ cho con rồi. Hãy để con hết lòng yêu mến Ngài, kế đến xin hãy làm cho con những gì Ngài muốn!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ nơi Nhiệm Tích Thánh Thể,/ Chúa hằng ban phát tình yêu của Ngài cho mỗi người chúng con,/ xin cho chúng con biết năng đến với Thánh Thể/ để đón lấy ân sủng của Ngài,/ cách riêng là mỗi khi chúng con gặp gian nan thử thách,/ để luôn cảm nhận được sự ủi an nâng đỡ của Ngài dành cho chúng con. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
ĐK. Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ ta sức sống của ta và sự phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát … (ư)1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh giá Chúa, Chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

NƠI THỨ CHÍN- CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Trích Thánh Vịnh 119:

Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Ðường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. (Tv 119, 25-28)

Suy niệm:

Chúa Giê-su đã vô cùng đau đớn trong lần ngã thứ ba này! Ngài nằm sõng soài ra vì sức nặng của cây thập giá, và rồi những tên lý hình lại đang tâm lôi Ngài dậy.

Chúa Giê-su quyết định ngã xuống đất lần thứ ba trước khi bị treo trên thập giá, như thể minh chứng rằng Ngài hối tiếc vì không thể vác thập giá đến khắp thế gian.

Chúa Giê-su sẽ đến với tôi lần sau hết khi tôi lãnh nhận Của Ăn Đàng (Viaticum) trước khi tôi rời khỏi vùng đất lưu đày này. Lạy Chúa, xin ban cho con ân huệ này, là điều quý giá nhất trong những điều quý giá và là sự hoàn tất cho mọi ân huệ trong cuộc đời con!

Thế nhưng, xin hãy để con đón rước Chúa cách xứng hợp trong lần Hiệp lễ sau cùng này với hết tình yêu của con!

Thật khủng khiếp biết bao khi một người sắp chết Rước Lễ lần sau chót trong tình trạng vướng mắc tội trọng! Trong tình trạng ấy, họ lại chất thêm tội phạm thánh lên những tội lỗi đã phạm của mình, vì họ đã đón nhận cách bất xứng Đấng sẽ phán xét họ và như thế họ phỉ báng Của Ăn Đàng đem lại ơn cứu độ!

Chúa Giê-su thật đau buồn biết bao khi thấy mình ở lại trong một trái tim thù ghét Ngài, trong một linh hồn khinh khi Ngài, trong một thân xác bị bán cho ma quỷ!

Thế nhưng, những linh hồn bất hạnh này sẽ bị phán xét thế nào? Người ta run sợ khi nghĩ tới điều đó. Lạy Chúa, xin tha cho họ, xin tha cho họ Lạy Chúa! Chúng con nài xin Chúa cho hết thảy những ai đang hấp hối. Xin ban cho họ được chết trong vòng tay Chúa sau khi họ đón rước Chúa như Của Ăn Đàng cách xứng hợp!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ mục tiêu tối hậu của cuộc đời chúng con/ là được theo Chúa đến cùng,/ được ra đi trong bình an của Chúa./ Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng và tỉnh thức/ để chờ đón Chúa đến viếng thăm trong lần sau hết của đời mình./ Xin dùng Thần lương của Ngài/ để nuôi dưỡng chúng con trên hành trình về quê Trời. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
ĐK. Niềm vinh dự của tôi là thập giá Chúa Giêsu Kitô. Chịu đóng đinh vì Ngài với thế gian và tôi quên mình mang thương tích vì Chúa Kitô.1. Tôi đã hiểu rằng mang trong mình thân phận thập giá và thương tích tình yêu vĩnh viễn. Phần gia nghiệp của tôi là chính Chúa nên tôi luôn say mê thập giá Chúa Kitô.

NƠI THỨ MƯỜI- CHÚA GIÊ-SU BỊ LỘT ÁO

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Mác-cô:

Chế giễu chán, chúng lột áo điều Người ra để đóng đinh vào thập giá. (Mc 15,20)

Suy niệm:

Ắt hẳn Ngài đã đau đớn biết bao khi bị lột bỏ y phục cách tàn bạo và nhẫn tâm! Chúng đã xé rách áo xống của Ngài đang mắc vào những vết thương, chúng lại gây ra những vết thương, chúng xé rách da thịt Ngài.

Ngài phải chịu đau khổ nhiều vì sự hiền lành của mình, bị đối xử như một kẻ khốn khổ hèn mọn và như một tên nô lệ. Ngài chết mà trên mình chỉ còn vỏn vẹn một tấm vải nhỏ để liệm xác trong mồ mà thôi!

Có thể nói, Chúa Giê-su cũng bị lột áo trong tình trạng Bí tích. Không thể chấp nhận khi thấy Ngài bị lột áo, vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta, vì vinh quang và thần tính của Ngài, vì vẻ đẹp của nhân tính nơi Ngài, những thù địch của Ngài đã cướp khỏi Ngài lòng tôn kính thờ phượng, cướp phá các nhà thờ của Ngài, xúc phạm đến các chén thánh và nhà tạm, và ném Ngài xuống đất. Ngài vốn là một vị Quân Vương và Đấng Cứu Độ nhân loại, lại bị giao nộp vì ý định phạm thánh của họ trong ngày Ngài bị đóng đinh. Như thế, qua việc để mình bị lột bỏ y phục trong Thánh Thể, Chúa Giê-su muốn dẫn chúng ta đến tình trạng khó nghèo tự nguyện, ngõ hầu chúng ta có thể mặc lấy sự sống cùng những nhân đức của Ngài. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin hãy trở thành gia nghiệp duy nhất của con!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ nhân phẩm của Ngài đã bị xúc phạm vì tội ác của loài người chúng con./ Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của người khác,/ biết tôn vinh kỳ công sáng tạo của Ngài/ được thể hiện nơi con người và hết thảy chúng sinh. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh

Hát:Hát:Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim. Đinh nhọn nào còn loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.ĐK. Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài. Xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.

NƠI THỨ MƯỜI MỘT- CHÚA GIÊ-SU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Luca:

Khi đến nơi gọi là “Ðồi Sọ”, tiếng Hípri là Gôngôtha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. (Lc 23,33-34)

Suy niệm:

Quả là một cơn đau đớn mà Chúa Giê-su phải chịu khi Người bị đóng đinh vào thập giá! Nếu không có một phép lạ do quyền năng của Người, thì Người không thể chịu đựng được và không thể sống nổi.

Thế nhưng, cây gỗ mà Chúa Giê-su bị đóng đinh vào trên đồi Can-vê thì không hề có lỗi gì hay không nhơ bẩn chút nào. Ngược lại, qua việc Rước lễ cách bất xứng, tội nhân đã đóng đinh Chúa Giê-su vào thân xác tội lỗi của mình.

Trên đồi Can-vê, Người bị những kẻ thù công khai đóng đinh; thì nơi đây, chính những con cái của Người lại là kẻ đóng đinh Người qua việc tôn sùng giả tạo.

Trên đồi Can-vê, Người bị đóng đinh chỉ một lần; thì nơi đây, Người bị đóng đinh mỗi ngày và bởi biết bao nhiêu Ki-tô hữu!

Lạy Đấng Cứu Độ, xin tha thứ cho con vì đã làm hoen ố giác quan của mình; xin thứ tha cho sự tàn nhẫn nhất gây ra cho Ngài để đền tội con!

Qua Thánh Thể, Ngài ước mong đóng đinh bản tính tự nhiên của con, Ngài không ngừng sát tế con người cũ và kết hiệp con với cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Ngài. Lạy Chúa, xin ban ơn để con có thể trao hiến chính con cho Ngài mà không ngần ngại hay tính toán!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã đổ máu đào trên thập giá/ để tẩy rửa mỗi người chúng con./ Xin thanh tẩy hồn xác chúng con khỏi những vết nhơ của tội lỗi./ Xin giúp chúng con nên can đảm và thành tâm,/ để xưng thú các tội mình đã phạm,/ ngõ hầu được Chúa quảng đại thứ tha. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu. Giêsu lặng lẽ môi khô bờ hé, tim nát tan gai nhọn bạo tàn. Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương. Ôi Cha Người hỡi xin tha lầm lỗi những tháng năm ru đời biệt tăm.ĐK. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu. Để cứu muôn người lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

NƠI THỨ MƯỜI HAI- CHÚA GIÊ-SU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Luca:

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa. Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Lc 23, 44-46; Ga 19, 30b)

Suy niệm:

Chúa Giê-su chịu chết để cứu độ chúng ta. Lòng thương xót sau cùng của Ngài chính là sự tha thứ Ngài dành cho những tên lý hình; tặng phẩm tình yêu sau cùng của Ngài chính là Mẹ Rất Thánh của Ngài; ước vọng sau cùng của Ngài chính là khát khao chịu đau khổ; hành động sau cùng của Ngài chính là phó dâng linh hồn cùng mạng sống vào tay Chúa Cha.

Nơi Thánh Thể, Chúa Giê-su tiếp tục yêu thương bằng chính tình yêu mà Ngài đã tỏ lộ cho tôi khi Ngài chịu chết. Mỗi buổi mai, Ngài bị hiến tế trong Thánh Lễ và đánh mất sự hiện diện cách bí tích của mình nơi tâm hồn tội lỗi đã lãnh nhận Ngài. Ngài chết vì án phạt của tâm hồn ấy.

Qua Bánh Thánh, Ngài ban tặng tôi những ân sủng để cứu độ tôi, Ngài ban tặng cái giá của ơn cứu độ. Thế nhưng, để tôi có thể thông phần vào ơn cứu độ, Ngài muốn tôi cùng chết với Ngài và cho Ngài.

Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con ân huệ ấy, để con dám chết đi cho tội lỗi và cái tôi của mình, và chỉ biết sống để yêu mến Ngài nơi Nhiệm Tích Thánh Thể mà thôi!

Cầu nguyện:

Chung: Kính lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã hy sinh chịu chết/ để mở đường vào Nước Trời,/ xin cho chúng con/ biết trung thành và kiên vững bước đi theo đường lối của Chúa,/ để được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Con đường Cha đi bao nhiêu khó nguy truân chuyên ngập tràn. Con đường Cha theo bao nhiêu đớn đau nào ai có thấu. Thập giá đồi cao treo người yêu dấu mang thương tích sâu. Chúa đâu tội tình nhưng vì thương mến hiến trọn thân mình. Tình Người bờ bến Chúa cất bước đi Can-vê nhục hình. Đường trần thập giá Chúa hỡi giúp con theo gương Cha lành.

NƠI THỨ MƯỜI BA- CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC ĐƯA XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ VÀ TRAO VÀO TAY ĐỨC MẸ

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Gioan:

Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. (Ga 19, 33-34 & 38a)

Suy niệm:

Chúa Giê-su được đưa xuống khỏi thập giá và trao cho Mẹ Người. Bà ôm chặt Người vào lòng và dâng Người lên Thiên Chúa như dâng Lễ Vật Hiến Tế để cứu độ chúng ta.

Ngày nay, chính chúng ta dâng Chúa Giê-su như Hy tế trên bàn thờ và trong cõi lòng chúng ta vì bản thân chúng ta cũng như vì người khác. Người thuộc về chúng ta. Chúa Cha đã ban tặng Người cho chúng ta; rồi chính Người đã hiến mạng vì chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể tiến dâng Người vì ơn cứu độ của chúng ta.

Bất hạnh thay khi món quà vô giá này nằm trong tay chúng ta vẫn chưa được dùng, vì sự thờ ơ của chúng ta!

Chúng ta hãy dâng Người, trong sự kết hiệp với Mẹ Maria, và cầu xin Mẹ nhân lành dâng Người cùng với chúng ta.

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su!/ vốn dĩ là Thiên Chúa,/ nhưng Chúa đã xuống thế/ để mặc lấy thân phận loài người yếu đuối./ Giờ đây,/ Chúa lại trở nên như Của Lễ Hiến Tế/ để cứu chuộc thế gian./ Xin cho chúng con không ngừng cải quá tự tân/ để đền tạ tội lỗi/ và đền đáp tình yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng con. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
ĐK. Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta. Ai nguyện theo Chúa Kitô thì hãy quên thân mình,  Và nhận vác thập tự theo Chúa.

NƠI THỨ MƯỜI BỐN- CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC MAI TÁNG TRONG MỒ

Xướng:  Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa.
Đáp:  Vì nhờ cây thánh giá, Chúa đã cứu chuộc thế gian.

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu:

Khi đã nhận thi hài, ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mt 27, 59-60)

Suy niệm:

Chúa Giê-su sẵn sàng đón lấy sự nhục nhã của nấm mồ, và Người bị thù địch của mình canh phòng; Người vẫn là tù nhân của chúng.

Ấy vậy mà, có thể nói rằng, chính trong Thánh Thể, Chúa Giê-su cũng bị chôn vùi; Người vẫn ở đó không chỉ ba ngày nhưng là mãi mãi, và chúng ta là những kẻ mà Người cầu xin để canh giữ Người. Người là tù nhân của tình yêu mến

Chiếc khăn thánh bao bọc Người như một tấm khăn liệm vậy; ngọn đèn bùng cháy trước bàn thờ Người giống như trước nơi yên nghỉ; vẻ thinh lặng của sự chết vây quanh Người.

Khi Chúa Giê-su ngự vào tâm hồn ta lúc Rước lễ, thì Người như thể được chôn vùi cùng với ta vậy. Chúng ta hãy sẵn sàng trở nên ngôi mộ xứng đáng cho Người, một ngôi mộ mới mẻ và trắng tinh, không bị vướng bận bởi những cảm tình thế sự; chúng ta hãy xức dầu cho Người bằng hương thơm nhân đức.

Chúng ta hãy đến để tỏ lòng thần phục Người thay cho những kẻ không đến; chúng ta hãy thờ lạy Người nơi Nhà Tạm, Người bị chính những kẻ Người gọi là bằng hữu quên lãng; chúng ta hãy nài xin Người ban ơn hồi tâm và ơn chết lành cho thế gian, ngõ hầu chúng ta có thể sống sự sống ẩn tàng nơi Nhiệm Tích Thánh Thể!

Cầu nguyện:

Chung: Lạy Chúa Giê-su,/ trên đường về quê trời,/ Chúa muốn ở lại với chúng con nơi Nhiệm Tích Thánh Thể./ Xin cho chúng con nên tinh trắng và trong sạch như khăn liệm,/ đơn sơ và vững chắc như mồ đá,/ để chúng con có thể bao bọc/ và tôn thờ Chúa giữa một thế giới đầy xảo trá bất công. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Vì lòng thương xót của Chúa, xin cho các linh hồn tín trung được nghỉ yên muôn đời.

Lạy Mẹ rất thánh, xin soi chiếu lòng con. Xin khắc ghi vào tâm hồn con từng vết thương của Đấng đã chịu đóng đinh.

Hát:
Hỡi không gian rủ sương mù, ngàn mây hỡi hãy che khắp đồi cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

ĐK. Ôi hỡi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

 

Lời nguyện kết:

Ôi Thập giá, niềm cậy trông của chúng con. Xin chào Thập giá, niềm vinh dự của những ai được cứu độ. Thập giá mang lại hiệu quả: tạo lập huân nghiệp mới cho thánh nhân, và ban ơn tha thứ cho hối nhân.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con vừa đi lại chặng đường thánh giá mà năm xưa Chúa đã đi, trong mối liên hệ với Bí tích Thánh Thể. Chúng con hiểu rằng đó cũng chính là con đường Chúa mời gọi những ai muốn dấn bước theo Chúa. Đường thánh giá dẫn chúng con tới đồi Can-vê, đường thánh giá dẫn chúng con tới Hy Tế của Chúa, đường thánh giá mở ra trước mắt chúng con ánh quang của Mầu Nhiệm Phục Sinh.

Ước chi chúng con là những người đang bước theo lý tưởng Thánh Thể theo gương cha thánh tổ phụ Ê-ma, cũng biết năng suy gẫm về Cuộc Khổ Nạn của Thánh Thể. Bởi lẽ, điều đó giúp chúng con luôn biết cảm thông và khóc thương cho những lời lăng mạ và phỉ báng, đồng thời cũng đền tội thay cho những lỗi lầm ấy.

Lạy Chúa, giờ đây, Chúa không còn đau khổ vì đòn vọt nữa, nhưng Chúa mong ước chịu đau khổ trong chúng con và nhân rộng ra nơi các chi thể của Chúa, vì vinh quang của Chúa và vì ơn cứu độ dành cho các tội nhân. Chúa đã để lại cho chúng con một mẫu gương và mở ra cho chúng con một con đường. Nhờ lời bầu cử của Mẹ Thánh Thể, thánh cả Giuse, và cha thánh tổ phụ Ê-ma, xin cho chúng con vững tin vào Chúa để can đảm tiến bước trên đường thánh giá mà Chúa mời gọi chúng con, để rồi chính chúng con sẽ được hưởng nếm hương vị ngọt ngào phát ra từ Nhiệm Tích Thánh Thể. Amen.

Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính. Sau đó chủ sự ban phép lành. …

Hát:
ĐK. Niềm vinh dự của tôi là thập giá Chúa Giêsu Kitô. Chịu đóng đinh vì Ngài với thế gian và tôi quên mình mang thương tích vì Chúa Kitô.Trong cuộc sống này tôi biết rằng tôi thuộc về Chúa và nhận Chúa là Vua Cứu thế. Chịu đóng đinh xác thân vào thập giá giang tay ôm hy sinh cùng với Chúa Kitô.

Dịch từ tài liệu:
Eucharistic Stations Of The Cross
trong cuốn Eucharistic Retreats by Saint Peter Julian Eymard

Phỏng dịch: Tập sinh An-tôn Nguyễn Văn Nhân.