Bổn mạng Cha Đặc trách Giuse Bùi Đức Vượng và Trường KT Hoàng Mai

 

 LỄ THÁNH GIUSE BẠN THANH SẠCH MẸ MARIA

19Bổn mạng Cha Đặc trách Giuse Bùi Đức Vượng

Trường KT Hoàng Mai