Bổn mạng Cha Đặc trách Giuse Bùi Đức Vượng và Trường KT Hoàng Mai

1

LỄ THÁNH GIUSE BẠN THANH SẠCH MẸ MARIA

 

Bổn mạng Cha Đặc trách
Giuse Bùi Đức Vượng

Trường KT Hoàng Mai

 

Xin chúc mừng