Ai tín

Trong tình hiệp thông, xin mọi người cầu nguyện cho ba của em Maria Bùi Thị Thủy (Học Viện), đã được Chúa gọi về. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Phê rô về hưởng nhan thánh Chúa.