Ngày 29 Tháng 6

Ngày 29 Tháng 6

 

“Linh hồn cần lương thực, Chúa Giêsu trong Thánh Thể sẽ là của ăn ơn sủng phát xuất từ bí tích Thánh Tẩy. Của ăn đó sẽ hổ trợ ơn tái thiết bởi sự đền tội: Thánh Thể bổ túc phần nào sự đền tội đó khi thanh luyện lỗi lầm của tội nhẹ, và ban cho ta sức mạnh để hoàn tất mục tiêu đó bằng cách cho ta xa lánh tội”.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Giáo dân 20,2)

 

.  
 .