Ai tín

“Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

 
Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh
Xin các chị em cầu nguyện cho

Cụ Cố MARIA NGUYỄN THỊ THÔN
(thân mẫu của chị Maria Lê Thị Tho)

SINH NGÀY 10/01/1927
Sinh Quán: Phục Lễ, Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Trú Quán: Phục Lễ, Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Đã được Chúa gọi về lúc 8h00 ngày 25 tháng 11 năm 2021

Hưởng Thọ 95 tuổi. 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG 

Nghi thức tẩm liệm vào lúc 10 giờ 00 thứ Sáu ngày 26.11.2021
Thánh lễ tại gia vào lúc 15h00 thứ Sáu ngày 26.11.2021
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc
08 giờ 00 sáng Thứ Bảy ngày 27.11.2021
Tại thánh đường Giáo Xứ Phục Lễ
Sau thánh lễ, sẽ an táng tại nghĩa trang của Giáo Xứ.