Ngày 13 Tháng 6

 Ngày 13 Tháng 6

  Ơn ban Thánh Thể là sức mạnh của chúng ta, và đó cũng là niềm vui: Nhờ ơn ban Thánh Thể, mọi Kitô hữu cử hành một lễ hội với chúng ta, ở đó mọi người không có gì là ghen tị hay phân biệt, mọi người đều tham dự vào cùng một bàn tiệc Thần Linh và cùng uống một chén của Thiên quốc. Đó là lễ hội hân hoan của tình huynh đệ thực sự, và chúng ta có thể kéo dài luôn mãi, vì lúa mì tinh tuyền của những người được tuyển chọn, và rượu say ngất của sự thánh thiện không bao giờ cạn kiệt trong bàn tay Giáo Hội, là chủ tế luôn trao gởi đến ta.

(Bài giảng Tổng quát của Cha E-ma 244,7)