Ngày 6 Tháng 5

Ngày 6 Tháng 5

Với chúng ta, trái đất là một Phòng Tiệc Ly, chúng ta có thể ở mãi trong đó bằng khát vọng, tôn thờ bằng tâm hồn. (Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 401,3)

.