CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – năm A

Hc 15,15-20; Mt 5,17-37

Chủ đề: hãy tuân giữ điều răn Chúa mà chuẩn mực tối thượng là ĐỨC GIÊSU

          * Hc 15,15: Hãy tuân giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Người.

          * Mt 5,17.21: Thầy đến để kiện toàn Lề Luật:…Anh em nghe Luật dạy người xưa rằng…Còn Thầy, Thầy bảo…

          Lời Chúa của Chúa Nhật VI A Mùa Thường Niên đề cập đến hai chủ đề thoạt nhìn tưởng chừng là đối chọi, xung khắc nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, cả hai đều là ân huệ của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại để con người có thể nhận ra được ý định của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể và có được những hướng dẫn chuẩn mực giúp biện phân và làm theo ý Người, Đó chính là LỀ LUẬT và TỰ DO.

          Lời Chúa mời gọi con người hãy sử dụng tự do mà Thiên Chúa đã thương ban để tuân giữ Lề Luật và giới răn vốn cũng là ân ban của Thiên Chúa. Chóp đỉnh và điểm tới của Luật chính là ĐỨC GIÊSU. Chính khi tự nguyện, ý thức tuân giữ Luật Chúa, sống theo giáo huấn của Đức Giêsu thì nhân loại sẽ được thừa hưởng hạnh phúc Nước Trời. Ai tự do tuân hành và dạy người khác làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

          Bài đọc một cho ta thấy quyền năng và sự khôn ngoan bao la của Thiên Chúa được tỏ lộ qua việc Chúa thương ban cho con người Lề Luật và tự do. Câu 15 mời con người hãy sử dụng tự do Chúa ban mà trung tín làm điều đẹp ý Chúa, tức tuân giữ Lề Luật. Thiên Chúa có can thiệp vào đời sống luân lý của mỗi người thì không phải bằng cách thay thế người đó, nhưng bằng cách soi sáng làm cho người đó nhận biết Luật Người, giới răn của Người rồi tự nguyện tuân giữ. Lề Luật có thể coi như liều thuốc thử xem con người có thực sự trung tín với Chúa hay không; Và con người chỉ thực sự tự do khi biết CHỌN LỰA TUÂN THỦ LUẬT CHÚA.

          Để minh họa hồng ân tự do và khẳng định vận mạng con người tùy thuộc vào chính mình, câu 16-17 đưa ra hai cặp hình ảnh đối nghịch nhau “NƯỚC và LỬA”; “SỐNG và CHẾT” đặt ngay trước mặt con người và MỜI CHỌN LỰA. Chọn lựa của mỗi người thế nào sẽ quyết định vận mạng người đó theo hướng đó. Đó là ý nghĩa của cách nói “ai thích gì sẽ được cái đó”.

          Tại sao Thiên Chúa lại dám để cho con người có tự do lớn lao như thế? Câu 15-20 cho câu đáp: vì Thiên Chúa khôn ngoan và quyền năng: Người THẤY, Người ĐỂ MẮT, Người BIẾT RÕ mọi sự, không có gì thoát khỏi tầm kiểm soát, sự hiểu biết, khôn ngoan của Thiên Chúa; Người luôn muốn, luôn hướng dẫn con người làm điều thiện, tạo điều kiện thuận lợi để con người chọn lựa điều tốt theo chuẩn mực Luật Chúa, theo chuẩn mực là chính Chúa; Và nhất là Người có quyền năng khống chế sự dữ, khắc phục hậu quả và hồi phục những ai sám hối.

          Qua Tin Mừng, Đức Giêsu khẳng định giá trị của Luật và Người đến là để kiện toàn Lề Luật; đồng thời ân thưởng cho những ai trung thành tuân giữ. Tin Mừng nhấn mạnh hơn khía cạnh KIỆN TOÀN LỀ LUẬT: Đức Giêsu chính là chuẩn mực tối thượng, và là điểm đến của LUẬT: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng…CÒN THẦY, THẦY BẢO CHO ANH EM BIẾT”.

          Điều Đức Giêsu “BẢO” đó là NỘI TÂM HÓA LỀ LUẬT: Luật thay vì được ghi trên Bia Đá thì phải được khắc vào CON TIM, những điều khoản pháp lý phải trở thành LẼ SỐNG cho đời mình, thành một động cơ nội tâm thúc đẩy mình hành động thuận theo ý Chúa. Thật vậy: “chớ giết người”; “mằng chửi anh em”; “chớ ngoại tình”; “muốn rẫy vợ phải trao ly thư”; “chớ bội thề” đều là những điều khoản pháp lý đến từ bên ngoài. Chúa Giêsu muốn môn đệ Chúa phải biến thành động lực nội tâm: “chớ giận ghét anh em”; “chớ nhìn người nữ với ý xấu”; “chớ có ý nghĩ rẫy vợ”; “không thề gì cả: có nói có, không nói không”…Một khi đã nội tâm hóa lúc đó chúng ta thật là CON NGƯỜI TỰ DO và KHÔN NGOAN. Nội tâm hóa Luật Chúa theo lời Đức Giêsu dạy, đó là bí quyết GIÊSU để ta trở thành TỰ DO và KHÔN NGOAN.

          Con đường về Trời, Chúa đã vạch sẵn; con đường sự sống, Chúa đã khai hoang; Lề Luật và Thánh Ý Chúa đã được tỏ lộ hết trong Đức Giêsu; Tự do, ân sủng, phương tiện cũng đã được trao ban đầy đủ. Nguyện xin Thánh Thần Chúa giúp ta nhập tâm Lời sự sống của Đức Giêsu, biến chúng thành nhựa sống trong ta để đời ta sinh hoa trái khôn ngoan trong Chúa.

Frère Pierre Đình Long FSC