Trích Tông Huấn ”NIỀM VUI HOAN HỈ”.

“Chúa muốn chúng ta Nên Thánh chứ không chỉ hài lòng với một hiện hữu nhạt nhẽo và xoàng xĩnh. Tiếng gọi Nên Thánh vẫn có đó theo nhiều cách thế từ những trang đầu tiên của Thánh Kinh. Chúng ta thấy điều đó được diễn tả trong Lời Chúa phán với Abraham: “Hãy bước đi trước mặt Ta, và hãy sống hoàn hảo” (St 17,1)

(Trích TH ”Niềm Vui Hoan Hỉ’ của ĐTC Phanxico #1)