Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm A

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

St 2, 7-9.3,1-7; Mt 4,1-11

Chúng ta bước vào Chúa nhật 1 Mùa Chay năm A. Chủ đề Lời Chúa hôm nay là CÁM DỖ và CHIẾN ĐẤU VỚI NHỮNG HỆ QUẢ TƯƠNG ỨNG kèm theo.

Cơn cám dỗ cốt lõi lớn nhất, nguy hiểm nhất mà con người mọi thời, mọi nơi phải đương đầu đó là cơn cám dỗ, được Kinh Thánh biểu tượng bằng câu chuyện ‘ăn TRÁI CẤM” trong Vườn Eden . Đó là cơn cám dỗ xúi giục con người, nghe theo lời RẮN, xuyên tạc, nghi ngờ ý định yêu thương của Thiên Chúa, để rồi đi lệch đường lối Chúa, không nghe Lời Người.

Lời Chúa muốn con người phải biết sử dụng đúng TỰ DO mà Thiên Chúa đã thương ban, để biện phân, chọn lựa sống theo Ý Chúa, cộng tác với Chúa hoàn thành dự tính của Người trên toàn nhân loại lẫn trên từng cuộc đời mỗi người.

Thực tế, cuộc sống phàm nhân là một cuộc CHIẾN ĐẤU KHÔNG NGỪNG. Chiến đấu để tồn tại,lớn lên và đạt mức hoàn thiện. Nhưng thế nào là HOÀN THIỆN và phải hoàn thiện bằng cách nào? Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một câu đáp : Tất cả đều quy về “ Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”; Mọi sự đều phát xuất từ CHA, qui hướng về CHA và CHA cũng đã dự định sẵn đường lối để thực thi ý định đó.

Muốn con người thực sự là “hình ảnh Chúa” (St 1,2b.27), Thiên Chúa bày tỏ dự tính của Người cho nhân loại ( St 1,28-29; 2,16-17) và ban cho con người trí khôn, tự do để có thể trọn quyền biện phân và chọn lựa.

Tuy nhiên Lời Chúa còn long trọng nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng. Giữa Thiên Chúa và con người còn có một nhânvật thứ ba, tên dối trá chuyên phá đám, tìm đủ mmọi cách tách rời con người khỏi Thiên Chúa : đó là QUỶ, Con Rắn, là SATAN. Mưu mô của quỷ là XUYÊN TẠC Ý CHÚA, DỤ CON NGƯỜI SỬ DỤNG TỰ DO CHÚA BAN ĐỄ TỪ CHỐI Ý CHÚA TRÊN CUỘC ĐỜI MÌNH hay nói nôm na theo đạo đức là không vâng lời Thiên Chúa.

Chính vì thế, con người phải CHIẾN ĐẤU CHỐNG CÁM DỖ. Chiến đấu hết mình và liên tục. Tự sức mình, con người đã thua (bài đọc 1); may thay, Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể, đồng hành, cùng chiến đấu với nhân loại, bảo đảm phần thắng cho chúng ta (bài tin mừng), để đưa nhân tính chúng ta đến chỗ phục sinh được thông phần thiên tính : Kết Mùa Chay là Phục Sinh.

Vậy, Lời Chúa của Chúa Nhật 1A Mùa Chay cảnh cáo chúng ta một cách nghiêm trọng là có quỷ : Satan luôn rình ta sơ hở để hãm hại ta.

Nhưng cũng có Chúa luôn đồng hành với ta để vô hiệu hoá mọi mưu mô ma quỷ. Mùa Chay là mùa chiến đấu : cùng chung liên kết với Chúa Giêsu để chiến đấu, nhờ sự trợ lực của Chúa Thánh Thần để thể hiện ý Cha.

Bài đọc 1 trích từ sách Sáng Thế kể lại cuộc chiến giữa “Rắn” Sâtn và con người :

 • Trước tiên Rắn xuyên tạc lệnh Chúa : Chúa chỉ cấm ăn trái cây cho biết điều thiện ác, thì Rắn nói Chúa cấm “không được ăn HẾT mọi trái cây…”
 • Người nữ bị đánh lừa đã trả lời sai lệnh Chúa “… trái cây Ở GIỮA VƯỜN không được ăn, không được ĐỘNG tới” (St 2,17). Điều đáng tiếc là Adam có mặt ở đó lại không trợ giúp vợ mình vì lệnh truyền là Chúa nói trực tiếp cho Adam lúc chưa có người nữ..
 • Cuối cùng, do đầu óc đã bị lời Rắn xuyên tạc, lại chiến đấu đơn độc, nên người nữ đã NGUỴ BIỆN; TỰ Ý hái trái cấm ăn; rồi tức khắc bà trở thành cánh tay nối dài của Rắn, cám dỗ Adam ăn; còn Adam thay vì chỉnh sửa vợ mình lại trở thành kẻ ĐỒNG LOÃ.Tin Mừng thuật lại cuộc chiến đấu của Chúa Giêsu và Quỷ.
 • Kết quả : mất tất cả, trần truồng, xấu hổ, trở thành tội nhân (Rm 5,15a.19a)
 • Chúa chiến đấu dưới sự dẫn dắt của Thần Khí (Mt 4,1.11)
 • Nến tảng Chúa dựa vào để chiến đấu là Lời Chúa. Quỷ cũng áp dụng cùng một kế như ở Eden là xuyên tạc Lời Chúa(4,3.6), dối trá (4,9). Nhưng Chúa đã dùng chính Lời Chúa để phá tan âm mưu của quỷ. Qua đó, Chúa Giêsu định hướng cho cuộc sống mới của nhân loại :
 • Người ta sống nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra (4,4) – Con người đừng thử thách Chúa (4,7) và chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi (4,10).Hãy sống tốt Mùa Chay :
 • Thế là nhân loại được HỒI PHỤC, NÂNG CAO. Trong bài đọc 2 tóm kết tuyệt vời hệ quả 2 cuộc chiến (Rm 5,15.18.19).
 • Luôn tỉnh thức vì quỷ luôn rình hãm hại ta.
 • Kiên trì chiến đấu dưới sự hướng dẫn của Thần Khí.
 • Luôn đồng hành với Đức Giêsu, bám vào Lời Chúa cùng với Đức Giêsu và các chi thể của Người thực thi Ý Chúa Cha.