Thánh Giuse, người tôi tớ, người thờ phượng, người đồ đệ, gương mẫu cho chúng ta.

                                                       Angers, Thứ Năm ngày 19 tháng 3 năm 1868

   – Nầy ông Giuse, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về (Mt 1, 20)

Chị em thân mến, lễ kính Thánh Giuse hôm nay là lễ trọng và yên ủi ta nhiều ! Hãy dâng lòng tôn kính và nhận ngài làm đấng bảo trợ và gương mẫu cho ta, đó là lý do ta sẽ suy niệm về Thánh Giuse, người tông đồ, ngôn sứ, người tôi tớ, người thờ phượng, người đồ đệ và gương mẫu của đời sống cộng đoàn.

Khi Chúa Cha muốn ban Con Chúa cho trần gian, Chúa làm việc đó với tất cả danh dự, xứng đáng mọi lời ca tụng. Chúa Cha muốn cho Con Chúa mọi vinh quang, danh dự dưới đất và có một cung triều. Chúa Cha đã chuẩn bị việc phục vụ cho nuớc trị Ngôi Con dưới đất, mà không là bất thần cho ơn tình yêu đó. Chúa Cha đã chuẩn bị những con người để tham dự vào mầu nhiệm Nhập thể, như một cung triều cho Nước trị của Ngôi Con dưới đất.

Vậy phải có cung triều nào cho Ngôi Con? Đó là Mẹ Maria và Thánh Giuse, với chị em, danh dự cho Thánh Giuse sẽ là người thờ phượng đầu tiên, là người trung thành nhất trong các đồ đệ, đó là vinh dự của Thánh Giuse nơi chị em. Thánh Giuse là người tôi tớ trung thành nhất. Ngoài thế gian khi đức vua có người thừa kế, người ta tìm những con người nổi bật, hoàn hảo nhất để phục vụ hoàng tử, và người cha  sẽ lo cho danh dự, vinh quang, giáo dục cho hoàng tử đó. Chúa Cha cũng phải cho Con Chúa một người cha và đã chọn Thánh Giuse, và chị em hãy nhớ là dưới trần gian nầy là hình ảnh của vương triều thiên quốc, với điểm khác biệt nầy: trần gian là chuyển tiếp còn trên trời thì vĩnh viễn.

Thánh Giuse phải là người khôn ngoan và hoàn hảo, nếu không sẽ làm mất danh dự, không gì bất xứng có thể tiếp cận với hoàng tử, Thiên Chúa, Vua các vua phải được tôn kính nơi đầy tớ .Hãy xem Thánh Giuse rất khiêm nhường, ngài là thừa tự của ngôi báu đầu tiên ở trần gian, thuộc dòng dõi Đavít, Salomon và các vua Giuđa trong huyết quản, và nếu dòng tộc đó còn ngai vua, thánh nhân sẽ là người đầu tiên xứng đáng nhất. Như thế ở Giu-đê-a là gia đình, là vương quốc, là chi tộc Giuđa, là nhà Đavít. Đừng nhìn vào sự nghèo khó, một vị vua có thể nghèo một thời, đừng nhìn vào đồ mặc, vì trên trần gian nầy, trong vũ trụ nầy không có người nào, vua nào cao trọng, quí phái, giàu có hơn Thánh Giuse. Vì thế mà sổ bộ ở Bêlem đã có ghi và nhà cầm quyền La mã nhìn nhận đó là thừa tự dòng Đavít.

Chị em sẽ nói, cần chi sự quí phái đó? Chúa Giêsu là vua và Thánh Giuse cũng thế, là hoàng tử theo dòng máu. Khi Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá, Chúa cứu chuộc mọi người trong lòng thương xót của Chúa, Chúa mang lấy thân phận con người. Nhưng khi từ trời xuống với tất cả vinh quang trên trời dưới đất, Chúa Giêsu phải quí phái cao trọng lắm. Rồi Chúa chọn các tông đồ là những con người tầm thường, từ đó Chúa sẽ nâng các ngài lên hàng quí phái tùy ý Chúa. Người Con vua Đa-vít, con A-ba-ra-ham… chắc chắn phải có danh dự của dòng tộc, và Giáo Hội không theo tính cách dân chủ để bỏ qua cấp bậc đó, phải tôn trọng những gì đã có. Vậy phải chăng cần phải quí phái mới phục vụ Chúa được ? Nhưng nếu chị em có được tư cách đó, chị em sẽ làm vinh quang Chúa hơn, nhưng không cần, mỗi người sẽ đem thiện chí của mình để phục vụ Chúa, luôn với tình yêu.[…]

Thánh Giuse rất cao trọng. Thánh Giuse còn có những gì ? Hết mọi nhân đức tự nhiên, mọi nhân đức như được giáo dục hẳn hÔi, vì với người Do thái giáo dục phải có đầy đủ và được giáo dục đó trong Đền thờ. Vậy chính đáng là người tôi tớ đầu tiên của Chúa Giêsu Kitô phải có giáo dục đó với những đức tính tự nhiên trau dồi cho mình, cùng với mọi nhân đức Kitô giáo, thiêng liêng và siêu nhiên, nơi Thánh Giuse tất cả nhân đức đó sáng chói như ánh sáng mặt trời.

Thánh Giuse là một tông đồ. Các tông đồ loan báo Chúa Giêsu bằng lời nói, còn Thánh Giuse bằng thinh lặng. Thánh Giuse là ngôn sứ, đã loan báo Đấng Cứu thế ở ngục tổ tông.Thánh Giuse phải tỏ hiện Chúa Cha, với vinh quang, khôn ngoan, thánh thiện,  mà vì thế nơi Thánh Giuse mọi nhân đức đều nẩy nở trọn vẹn. Ngài cầm trong tay cả Cựu lẫn Tân Ước,  với vinh quang cho Cựu và thánh thiện cho Tân Ước. Chị em đây là hoặc sẽ là Nữ tỳ Thánh Thể, chị em phải có những đức tính của Thánh Giuse. Khi được giới thiệu con người đến phục vụ hoàng tử, người ta sẽ khảo sát khả năng, danh tánh, đức tính, còn chị em vì đã được nhận rồi, không còn khảo sát. Và cũng không có loại ra, không cần có trình độ nào, cần có ơn gọi và thiện chí nơi cá nhân, còn nhân đức sẽ đến sau nầy với ơn Chúa.

Thánh Giuse có những đức tính nào? Thánh kinh nói một tiếng duy nhất: Người công chính (Mt 1,19). Tiếng đó gồm tóm tất cả mọi nhân đức. Thánh kinh còn nói: Người trung tín, đó là trung thành thực hành mọi điều luật của Chúa và mọi chứng từ giữa con người, như Chúa Giêsu không bỏ qua một chấm một phẩy nào mà không thực hiện trọn vẹn (Mt 5,17-18). Người tận tụy, vì một tôi tớ phải tận tụy, sự tận tâm là mức độ đo tình yêu và là âm giai đo nhân đức, và khi yêu hơn chính mình, sự tận tụy sẽ vô cùng. Sự tận tụy đó Thánh Giuse đã tỏ hiện trong suốt đời, trong việc phục vụ Chúa Giêsu vì ngài luôn trung thành. Sự tận tụy của người tôi tớ đáng nhận lãnh vinh dự, đáng được thưởng công, và được tuyên dương. Đó là những gì Thánh Giuse đã làm, và ngài đã không có triều thiên dưới đất, vì tình yêu của Ngài là vô cùng.

Chị em phải tận tụy cho đến chết, cha hỏi chị em rằng nếu chị em dốc cạn sự tận tụy của Chúa Giêsu vào cho mình, cũng như nếu chị em sống ngàn năm và trăm ngàn năm đi nữa chị em vẫn còn kém xa Chúa Giêsu. Hãy có sự tận tụy của Thánh Giuse. Cha cho chị em biết là việc phục vụ Chúa Giêsu trong Thánh Thể không thể tính được dưới đất nầy, và chị em không thể nhận phần thưởng.Thử hỏi một thiên thần có muốn được thưởng công không, và danh dự phục vụ không là một phần thưởng sao? Đó là phần thưởng của chị em, là hạnh phúc, là danh dự phục vụ chính con người Chúa Giêsu, không có phần thưởng nào lớn hơn.

Khi hoàng hậu Saba đến Giêrusalem thời vua Salomon và lên tiếng ca tụng: Hạnh phúc cho các đầy tớ quanh ngài, vì được nghe những lời khôn ngoan, còn tôi không được như thế vì phải trở vxứ sở tôi (1 V 10,8.13). Thế gian nói về chị em rằng: Các Nữ tỳ không hạnh phúc vì luôn ở với Thầy chí thánh, được hôn chân, được tựa vào ngực Chúa sao! Chị em đã làm gì? Được danh dự nào? Thiên Chúa đã ban cho chị em ơn huệ lớn lao dường nào! Chị em là đối tượng của sự ghen tị của thế gian, và được nghe nói: Tôi đã làm tất cả những gì có thể được để chỉ ở ngưỡng cửa. Còn chị em, hãy cầu xin cho cho những người khác với và đừng quên điều đó.

Đó là ba đức tính của Thánh Giuse. Sau Đức Mẹ, Thánh Giuse là người thờ phượng đầu tiên Ngôi Lời nhập thể, Chúa Giêsu Kitô. Thế nào là người đầu tiên được, các ngôn sứ không thờ lạy Chúa sao? Abraham đã không thấy ngày của Chúa vì Chúa Giêsu đã nói sao (Ga 8,56). Thánh Giuse là người thờ lạy đầu tiên, trước tiên bằng lòng tin, vì đã không thấy Chúa khi thiên thần truyền tin Nhập Thể đã xảy ra trước đó ba tháng. Ngài là đấng bảo vệ Mẹ Maria, nhưng Mẹ Maria duy nhất biết bí mật đó, ôi thọ tạo hạnh phúc, đã không nói lên hạnh phúc đó mà chỉ giấu kín hoàn toàn. Ba tháng sau, Thánh Giuse mới biết bí mật của bạn tình mình khi thiên thần nói: Ông sẽ đặt tên cho con trẻ (Mt 1,21)

Thánh Giuse đã làm gì khi biết Ngôi Lời nhập thể trong nhà mình nơi dạ Mẹ Maria như trong nhà tạm thần linh? Thánh Giuse đã không thờ lạy sao? Không thể nói điều gì được nhưng giả thiết là sự thờ lạy đó rất hoàn hảo. Làm thế nào được khi Chúa Giêsu đến viếng thăm vị, và chính ngài sẽ c tiền hô,  và thánh Gioan nhảy mừng (Lc 1,44), như người bệnh được nhìn thấy mặt trời, như tù nhân được tự do, còn Thánh Giuse không hơn vị tiền hô, vì chính ngài cầm quyền trên Chúa Giêsu sao? Trong suốt sáu tháng thánh nhân thờ lạy Ngôi Lời nhập thể vậy.

Người ta nói về Origênê rằng, con người rất đạo đức đến nỗi những người lạc giáo đã cáo gian ngài, cha ngài đến hôn ngực vì nói rằng có Chúa thánh Thần ngự như một nhà tạm. Chị em không nghĩ rằng đêm về Thánh Giuse thức dậy và đến thờ lạy Ngôi Lời nhập thể sao? Còn Mẹ Maria vì là Mẹ, còn hơn nữa. Thánh Giuse có lẽ nói rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, đây nầy là tôi tớ Chúa. Sự thờ lạy đó chắc chắn phải sốt sắng lắm. Vì được chọn làm cha nuôi và cha theo pháp lý, vậy là phải phục vụ Chúa và cũng vì đó không ai biết được việc thờ phượng của linh hồn đó thế nào. Suốt sáu tháng, ngài không thấy Chúa, nhưng tin, vì có chiếc màn trinh trong của Mẹ Maria che phủ.

Vậy thì chị em ơi, giữa Chúa Giêsu và chị em, có chiếc màn của tấm bánh trong ngần và rất yên ủi, và chị em phải nhìn Chúa Giêsu qua tấm màn đó. Như có lời nói: Người đến dưới chiếc màn mỏng. Vậy hãy cầu xin Thánh Giuse để có được lòng tin sống động và liên lỉ của ngài. Khi ta nhìn thấy ngài bồng bế Chúa Giêsu trên ngực và trên cánh tay ngài, đó là Chúa Giêsu nhận được lòng tôn kính của người thờ phượng đầu tiên sau Đức Mẹ, lòng tôn kính đó làm hài lòng Chúa hơn ở trên trời. Khi nhìn thấy Chúa rồi ta không thể không nhận được nét gì của Chúa sao? Và Thánh Giuse khi nhìn gương mặt Chúa Giêsu hài đồng, không lạ gì ngài không nhận được điều gì đó. Vậy là gì? Là vinh quang Con Thiên Chúa. Hãy hình dung Thánh Giuse thờ lạy Thiên Chúa của mình, và nói lên rằng ngài muốn chết vì Chúa và cũng nói trong lòng tất cả những gì muốn làm cho Chúa. Sáng tạo của khả năng yêu tùy theo sự thánh thiện của tâm hồn, linh hồn càng trong trắng tinh tuyền, càng đơn sơ càng thánh.

Chị em là người thờ lạy,không phải ở máng cỏ nhưng trên bàn thờ thay cho núi Calva, và cũng là núi thứ hai của Thiên Chúa, như Tabo thay cho Calva. Vậy hãy thờ lạy như ở máng cỏ, nhưng chưa phải sự thờ lạy đẹp nhất, hãy thờ lạy nhưng chưa bằng sự thờ lạy của Thánh Giuse. Một linh hồn yêu mến Chúa trong mọi sự, hi sinh vì tình yêu, hãy làm như thế vì nó đáng giá hơn trăm ngàn lần.

Thánh Giuse thờ lạy Chúa Giêsu trong máng cỏ và trong đời sống ẩn dật của Chúa, còn chúng ta còn có điều gì hơn nữa. Thánh Giuse không được ơn như ta là thờ lạy Chúa trên thánh giá, trên bàn thờ mầu nhiệm. Nhưng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu đã yêu mến Thánh Giuse như vậy mà không cho ngài ơn cảm thông với Chúa trên thánh giá sao? Thánh Giuse được ở trên núi Calva còn hơn ta vì tinh thần của ngài là tinh thần đức tin? Tâm hồn ngài đã không bị đâm thủng khi Simêon bồng trẻ Giêsu trên tay và tỏ cho Mẹ Maria chương năm mươi ba của Isaia – là chương lịch sử rõ rệt hơn mọi trang Tin mừng – chắc chắn tức khắc núi Calva hiện ra với ngài […]

Ôi! Tình yêu cảm thông, chị em không bao giờ có cùng cường độ như Thánh Giuse. Vậy chị em có ba cách thờ lạy. Chúa Giêsu ẩn mình, và vương quốc Chúa khởi đầu ở Bêlem, Chúa Giêsu trên thánh giá, và Chúa Giêsu trên bàn thờ, chị em có tất cả những cách đó, hạnh phúc chừng nào ! Chị em như là ngọn lửa cháy sáng cho vinh quang Chúa.

[…]

Vậy thì chị em ơi, chị em sẽ tuyên khấn nghèo khó, và không bao giờ như Thánh Giuse, tuy nhiên ta sẽ cho, sẽ dâng hiến đáng kể khi dâng hiến ý muốn. Khi thánh Phêrô nói: Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự, và Thầy sẽ cho chúng con điều gì ? thánh Phêrô có vẻ tự hào và có lý. Người Do thái nghĩ rằng đấng Mếtsi sẽ có một vương quốc trần gian, và mỗi người hình dung một cách về quyền lực và vinh quang của nước trị đó. Với thánh Phêrô, nầy ngài ơi, ngài đã bỏ gì nào, một chiếc thuyền không đáng giá trăm quan, một mái nhà trên bờ biển nhưng không là của mình mà là của mẹ vợ. Chúa Giêsu không nhắc điều đó và các tông đồ khác cũng làm như Phêrô. Chúa Giêsu trả lời :Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, con cái hay ruộng đất sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời (Mt 19,27-29).Thánh Grêgôriô đã nói về thánh Phêrô như sau: Làm thế nào được,  một giáo hoàng danh tiếng như thế dám nói là đã bỏ mọi sự? Phải, ngài đã hi sinh tất cả vì đã dâng ý muốn, quyền sở hữu, đó là hi sinh đáng giá.

Có những người sinh ra rất nghèo khó và chết trên ngai ! Họ tìm được vinh quang trên hành trình và họ đã tích trữ. Thời xưa rất thông thường để thấy một quân nhân lên ngai báu., và tìm được kho tàng. Khi chị em tuyên khấn nghèo khó chị em không thể tự do chiếm hữu gì ở trần gian nầy, chỉ còn của ăn và đồ dùng. Bao giờ một đầy tớ hỏi chủ rằng: Hôm nay tôi sẽ có của ăn thế nào ? Ta luôn đặt mình trong tâm tình sẵn sàng với Chúa Giêsu, như lời thánh vịnh: Mọi lo âu hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em (Tv 54,23; 1 Pr 5,7), cũng như Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Anh em có bao giờ thiếu chi không ? (Lc 22,35).

Rồi có lời khấn khiết tịnh, phải, lời khấn nầy là triều thiên trắng trong chị em đặt lên trán, là chiếc áo choàng danh dự, là áng mây bao quanh chị em, còn gì hơn nữa ? Đó là chiếc áo thiên thần để chị em có quyền vào phục vụ Chúa Giêsu, chị em không làm gì to tát với lời khấn nầy, Thánh Giuse rất tinh tuyền và khiết tịnh hơn chị em nhiều, và có thể nói ngài được thánh hoá ngay từ trong lòng mẹ, không như Mẹ Maria, không ! không quá lời vì Mẹ Maria được vô nhiễm nguyên tội ngay giờ phút đầu thai, nhưng kế đó phải là Thánh Giuse. Hơn nữa nếu là danh dự gì thì đó là đặc ân, vậy Thánh Giuse phải hoàn hảo hơn cả ngôn sứ Gêrêmia. Ngôn sứ Gêrêmia được thánh hiến từ trong lòng mẹ (Gr 1,5), Thánh Giuse phải vượt trước vì Gêrêmia được thánh hoá lúc được sáu tháng, và Thánh Giuse phải vượt hẳn vì ngài có tương quan với ơn sủng từ Chúa Giêsu.

Vì Thánh Giuse là bạn tình của Mẹ Maria,  Thiên Chúa có thể trao phó Mẹ Maria cho con người không thánh thiện sao? Tại sao thánh nhân lại muốn bỏ đi khi thấy Mẹ Maria đã mang thai (Mt 1,19), nếu không phải vì hai đấng đã hứa tôn trọng nhau trong sự trinh khiết hay tâm tình nào khác, và đây là mầu nhiệm không hiểu được, mà Thánh Giuse xem như mình bất xứng, đó là điều các thánh đã nghĩ ra. Hãy xem như trong nhà dòng đầu tiên có ba người trinh khiết, Chúa Giêsu, Đ.Trinh Nữ  và Thánh Giuse, phải tinh sạch để phục vụ Chúa Giêsu.

Thánh Giuse không có lời khấn vâng phục, như thế chị em còn hơn ngài, chị em tuyên khấn vâng phục theo gương Chúa Giêsu là Đầu, đó là lời khấn thứ nhất, lời khấn vương giả của đời tu, nó đi đầu. Trong dòng chatreux chỉ có lời khấn đó và nó thay thế mọi lời khấn khác. Vậy Chúa Giêsu đã vâng phục thế nào ?  Người hằng vâng phục các ngài (Lc 2,51), Chúa Giêsu luôn vâng phục Thánh Giuse, với trinh Nữ Maria thánh hơn hết mọi tạo vật cũng vâng phục Thánh Giuse, ối con người cao trọng ! vì đã ra lệnh cho Con Thiên Chúa, vua trên trời, với Trinh Nữ Mẹ Chúa, Thánh Giuse biết là các đấng phải vâng lời mình. Điều lạ lùng cho dòng nầy là người kém hoàn hảo lại ra lệnh, chính Thánh Giuse bảo: Nầy, hãy dậy, ta đi sang Ai cập (Mt 2,13-14). Đây không là sự thánh thiện cá nhân, nhưng là sứ vụ, điều nầy làm cha vui.  Chị em biết rằng làm thế nào để ra lệnh cho những người có mọi đức tính, được mọi công phúc: Cha đây, cha không như thế. Và đó là chính linh mục. Vậy Thánh Giuse phải ra lệnh cho đấng cứu thế. Rất khốn nàn, chúng ta lại ra lệnh cho các thiên thần, cho những linh hồn đầy sốt mến, ta không nhìn vào đó. Hãy an tâm, khi Thánh Giuse ra lệnh, chắc ngài phải run sợ và phải rất khiêm tốn nhỏ bé.

Các bề trên, họ có tự hào không ? Nếu có tự hào, rồi sẽ có ngày thay đổi, người vâng phục sẽ ra lệnh. Đừng nhìn bề trên trong nhân đức, thánh thiện, tuy nhiên nếu tin như thế, chị em đặt lửa  trên bông hoa, và các kho tàng rơm rạ đó sẽ cháy tan. Không! Đừng luôn nhìn bề trên là ngừơi ra lệnh mà hãy nhìn Chúa Giêsu và Mẹ Maria .

Thánh Giuse không vâng phục như ngừơi chủ gia đình, nhưng người vâng phục như đồ đệ, khi thiên thần nói: Dậy, đem Hài nhi và Mẹ Người đi (Mt 2,13), ngài làm theo và đem hài nhi đi. Ngài có thể hỏi: Làm sao? Với muôn ngàn lý do: Làm thế nào một người mẹ trẻ mười bốn tuổi đời phải ra đi giữa đêm đen, và trong bao lâu? – Nếu là ta, chúng ta sẽ nói bao nhiêu điều nữa – Thánh Giuse không biết chi, nhưng Cha trên trời sẽ nói. Như trong ngành hải quân, khi vừa được tin lệnh, không cần biết nội dung: Chỉ khi ra giữa dòng biển lối hai ba dặm mới mở lệnh ra. Họ không biết sẽ đi đâu, không được nói gì, và mở lệnh ra trước mặt đoàn thủy thủ chính nơi đã chỉ định. Thánh Giuse cũng không biết phải đi về đâu. Thế nào được, Thiên Chúa đã không cho ngài biết việc thay đổi đó sao! Dĩ nhiên phải trở về nơi phải vể, về Bêlem nơi Chúa đã sinh ra.Thiên Chúa đã để ngài về tới cửa thành, lúc đó ngài mới biết Arkêlau lên trị vì thay Hêrôđê, và ngài sợ, thiên thần mới bảo: Hãy về Nadarét (Mt 2,22-23).

Và lời khấn Thánh Thể, ở đây chị em sẽ hơn Thánh Giuse, thánh nhân không được hạnh phúc có Chúa Giêsu trên miệng lưỡi và trong tâm hồn, đó là lý do Chúa Giêsu nói :Thánh Gioan Tẩy giả cao trọng nhất theo Luật cũ, nhưng kẻ nhỏ nhất trong Nước trời còn cao trọng hơn ông (Mt 11,11), như thế người cuối cùng trong Luật mới cao trọng hơn các thánh trong Luật cũ. Thánh Giuse không được hiệp lễ cách thiêng liêng sao? Bánh ban sự sống thần linh và nhân loại không phải có đó sao? Mắt ngài không nhìn thấu thẳm như nuốt lấy sao? Tâm hồn ngài không vỡ ra trên ngọn lửa của tình yêu đó sao? Thánh Giuse có Người trong tâm hồn và khắp nơi, và nếu ta có thể diễn tả Thánh Giuse được ta sẽ nói ngài là tấm bánh .Chúa Giêsu có thể giấu ngài điều gì sao? Và không thể tỏ hiện cho ngài về Thánh Thể sao? Vậy là tổ phụ cuối cùng và người kitô hữu đầu tiên phải được tham dự vào những ơn của tình yêu. Như thế chị em có thể lắm để thờ lạy với Thánh Giuse, ngài là người thờ lạy hoàn hảo hơn chị em. Cha không nói nhiều hơn nữa.

Vậy các thỉnh sinh sẽ nhận áo, nó tinh tuyền, các con sẽ mặc nó gấp hai lần để đến bàn thờ Chúa. Nhờ ơn Chúa, còn có những linh hồn còn giữ áo của bí tích Thánh tẩy, cha không biết bí mật của lương tâm các con. Và đây là chiếc áo thứ hai, trắng tinh vì đã được giặt qua máu Chúa Giêsu Kitô như Khải huyền đã nói (Kh 7,14), đã được giặt trong máu để nên trắng tinh, và chính với áo nầy mà các con sẽ mặc lúc ra khỏi đời nầy, được trang hoàng bằng mọi thứ kim cương của công phúc, nhân đức và thánh thiện, hãy gìn giữ nó cách kỷ lưỡng với tỉnh thức. Đó là điều cha nói cho các con, còn chị em, những người sẽ tuyên khấn ba năm, khi nói ba năm phải chăng hồ nghi về tâm hồn chị em ? Nhưng phải theo cấp bậc, chỉ như cách mặc áo, còn tâm hồn thì đã là vĩnh viễn, nhưng trước mặt Giáo Hội và trước mặt Chúa, nó là tạm thời. Với ba lời khấn đó sẽ chuẩn bị cho lời khấn Thánh Thể như ta chuẩn bị về trời.

Và chị em được hạnh phúc hơn, nếu  lời khấn của chị em được kéo dài thành lời khấn cho trăm ngàn năm, chị em sẽ sống trăm ngàn năm để phục vụ Chúa Giêsu trăm ngàn năm và hơn nữa. Người ta nói thiên đàng là triều thiên của sự công bình, tội nghiệp cho thiên đàng, ta sẽ mang lên đó những gì ? Một vài công phúc lượm lặt đây đó. Ta sẽ có một phần thưởng vô cùng vì là vĩnh cửu, và để được phần thưởng không cùng Chúa Giêsu cho ta phục vụ Người mãi mãi. Nếu chị em nói: Tôi muốn phục vụ Người trăm ngàn năm và chị em sẽ được như vậy.

Vậy để kết thúc, chị em hãy nhận Thánh Giuse làm người bảo trợ cho chị em và đừng quên mừng lễ ngài,  hãy khắc ghi trong tâm hồn chị em như luật được viết trên bàn tay người Do thái (Xh 13,9). Chị em sẽ bổ túc cho sự nghèo khó, sự yếu hèn của chị em với sự nghèo khó, sự thờ lạy của chị em với sự nghèo khó và sự thờ lạy của ngài. Ngài sẽ sung sướng được có những linh hồn dâng hiến cho Chúa Giêsu nhờ ngài và sẽ nói: Tôi sẽ không còn làm gì được trên trần gian, vậy tôi sẽ thờ lạy nhờ các linh hồn dưới đất, họ sẽ yêu mến, phục vụ Chúa dưới trần gian cho đến vinh quang muôn thuở trên trời, và đó là lời cầu chúc của cha cho chị em .

Linh Đạo Thánh Eymard Cuốn 3 E 13