Tháng 6, Ngày 29

 

Khi Ông chủ được phục vụ và cảm thấy hạnh phúc, thì mọi sự sẽ tốt đẹp.” [ ]

Cha Erasto Fernandez, sss.
Bản dịch Linh mục Thánh Thể        

Lời nhận xét này của cha Eymard dựa trên quan điểm: chúng ta, những thụ tạo, là những tôi tớ được Thiên Chúa trao cho một nhiệm vụ cụ thể trong cuộc sống. Tất cả điều này ăn khớp với kế hoạch lớn của Thiên Chúa vì lợi ích của toàn thể vũ trụ này. Vậy khi mỗi thụ tạo thi hành những gì được trao cho chúng, rõ ràng là toàn bộ trò chơi ghép hình sẽ diễn ra một cách trơn tru với mỗi mảnh ghép ăn khớp với vị trí của nó. Kết quả này chắc chắn làm hài lòng Ông Chủ, vì ông không mong muốn gì hơn là con cái của ông luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Ông mong muốn điều tốt cho chúng và ông nhắc nhở chúng “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi- sấm ngôn của Đức Chúa-, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Bấy giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp- sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ đổi vận mạng của các ngươi và sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, từ mọi nơi Ta đã xua các ngươi đến- sấm ngôn của Đức Chúa-, Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày.” (Gr 29,11-14)

Nhưng thật không may, từ khởi đầu con người đã chọn lựa đi theo con đường riêng của mình và làm xáo trộn kế hoạch tuyệt vời mà Thiên Chúa dành sẵn cho họ. Kết quả là không chỉ những cá nhân hay cộng đồng nổi loạn này mất hạnh phúc, mà họ còn phá vỡ cuộc sống yên bình của người khác nữa. Chúng ta sống trong một xã hội có mối ràng buộc với nhau, và những hành động của cái này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộnhữngcái khác, hầu như là rất kinh khủng. Các nhà khoa học nói rằng nếu một con bướm vỗ cánh của nó ở một nơi nào đó trên đất nước Nhật Bản, thì sự nhiễu  loạn không khí gây ra do việc vỗ cánh này có thể truyền đến tận Ấn Độ. Và nếu điều này là đúng ở cấp độ vật lý, thì thử hỏi làm sao mà chúng ta lại không gây ảnh hưởng nhiều đến người khác về mặt tâm linh cơ chứ, vì tất cả chúng ta là “một thân thể trong Đức Ki-tô”cơ mà (Rm 12,4-8)?

Vì thế, chính vì lợi ích của toàn thể vũ trụ mà mỗi người phải học cách bước theo kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa bằng tình yêu không thể tin nổi, nhằm đem lại điều tốt cho mọi người. Nếu chúng ta sẵn sàng và toàn tâm làm theo mệnh lệnh của Ngài đó là: chúng ta yêu mến nhau như Ngài đã yêu mến chúng ta, bấy giờ tất cả chúng ta sẽ có cơ hội được hạnh phúc, được chia sẻ niềm hạnh phúc của chính Ông chủ. Nhưng phần quan trọng nhất của sứ điệp này là thậm chí khi chúng ta không làm theo mệnh lệnh của Thiên Chúa và kết quả là chúng ta nhận thấy một sự xáo trộn nơi chính chúng ta, thì chính Thiên Chúa là Đấng đi bước trước để đem chúng ta trở về và phục hồi phẩm giá của chúng ta trong vương quốc tình yêu của Ngài. Tình yêu bao la của Ngài dành cho chúng ta sẽ không cho phép Ngài bỏ rơi chúng ta lại vùng đất lưu đày quá lâu, trái tim yêu thương của Ngài động lòng trắc ẩn và Ngài sẽ kêu mời tất cả các thụ tạo tham dự vào cuộc hành trình trở về nhà (x. Is 40,1-11). Và khi chúng trở về, Ngài sẽ tổ chức lễ hội như đã được đề cập đến trong dụ ngôn người con hoang đàng (Lc 15,11-32). Sự trở về của con cái Ngài sẽ đem đến niềm vui khôn tả cho Cha trên trời. Đây chính là sự kiện mà Ngài hằng mong mỏi với niềm hăng hái mong chờ. Tuy nhiên, khi chúng ta phục vụ Chúa một cách có ý thức và trung thành qua những công việc hằng ngày, thì điều đó cũng đem đến cho Thiên Chúa niềm vui và sự hài lòng khôn tả.

“Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Lòng Chúa Thương Xót: Gặp gỡ Chúa Kitô tức là gặp gỡ chính Lòng Chúa Thương Xót”