Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 4 ngày 5

 

“Hãy có một tình yêu vĩ đại dành cho Đức Giê-su hiện diện nơi Bí Tích Tình Yêu; đó là cây sồi thánh thiêng trong sa mạc. Là manna từ trời dành cho khách lữ hành. Là con tàu thánh. Là sự sống và Thiên đường của tình yêu trên mặt đất này.” (Gửi cho những người con của Mary, tháng 11 năm 1851)

Đời sống Kitô hữu thường được sánh ví với một cuộc hành trình qua sa mạc từ “Ai Cập” chính là Cái Tôi của chúng ta đến “Miền Đất Hứa” chính là sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Hành trình đầu tiên của dân Ít-ra-en băng qua sa mạc sau này trở thành kiểu mẫu cho đời sống Ki-tô hữu. Cuộc hành trình này có những lúc lên xuống, có ngày tốt ngày xấu, thế nhưng giữa tất cả những thăng trầm ấy, thật là phúc cho người Ki-tô hữu nào tìm thấy nguồn trợ lực vĩnh cửu giúp họ chịu đựng mọi thử thách trong suốt cuộc hành trình. Cha Eymard là một người may mắn đã khám phá ra sự phong phú của Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu. Nơi đây, người ta sẽ không bao giờ phải khát hay đói nữa “Hãy đến với Tôi… Tôi là bánh sự sống. Hễ ai đến với tôi sẽ không bao giờ đói, và hễ ai tin vào tôi sẽ chẳng bao giờ khát” (Ga 6,35).

Đức Giê-su không chỉ đáp ứng những nhu cầu của những ai tìm đến với Người và xem Người như nguồn trợ lực duy nhất, nhưng Người còn ban cho họ những cao lương mĩ vị hiếm có đến nỗi họ sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Sau hết, Người biết những nhu cầu đích thực của chúng ta là gì và bên cạnh đó, Người có đủ quyền năng để có thể ban phát những điều ấy cho chúng ta một cách dồi dào. Hơn nữa, khi chúng ta hoàn toàn phó thác đời mình vào tay Người, Người sẽ chăm lo cho mọi nhu cầu của chúng ta trước cả khi chúng ta cầu xin Người. Điều ấy như thể là Người động viên chúng ta thăng tiến hơn nữa qua việc tuôn đổ những hồng ân! Nếu chúng ta tự đào luyện mình để nhận ra những ân huệ này và đủ trông cậy vào Người khi mọi sự không diễn ra theo ý chúng ta, thì sẽ không bao giờ có một ngày mà chúng ta không cảm nghiệm được lòng nhân từ yêu thương của Người.

Trở lại Cựu Ước, Thiên Chúa đảm bảo cho dân Ngài qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a rằng: “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Ðức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.  Bấy giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi.  Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp – sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ đổi vận mạng của các ngươi và sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, từ mọi nơi Ta đã xua các ngươi đến – sấm ngôn của Ðức Chúa -, Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày.” (Gr 29,11-14).

Khi khám phá ra kho tàng này, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta thực sự đang sống trên Thiên đàng, không thiếu thứ gì cả. Những lời của Thánh vịnh 23 sẽ đúng với cuộc đời của chúng ta: “Người dẫn tôi đi trên đường ngay chính…dầu qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn…Chúa dọn sẵn cho tôi bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu tôi Chúa xức đượm dầu thơm. Ly rượu tôi đầy tràn chan chứa” (câu 4-7). Chúng ta sẽ không chỉ hạnh phúc khi nhìn về cuộc hành trình của chính mình, nhưng chúng ta còn có thể giúp đỡ nhiều người khác xung quanh chúng ta khi họ gặp thử thách trên đường đời. Khi biết cách sử dụng kho tàng này, chúng ta sẽ không còn trải qua cuộc đời ‘than van và khóc lóc trong lũng đầy nước mắt…’ như chúng ta vẫn thường đọc trong kinh nguyện truyền thống, ‘Lạy Nữ Vương! Mẹ nhân lành…!’