MẸ NHƯ TRĂNG Ở ĐẦU NGUỒN

Francic Assisi Lê Đình Bảng

Con xin làm đóa hoa Quỳ
Ngước trông lên vẫn xanh rì núi non
Mẹ như trăng ở đầu nguồn
Sáng soi gìn giữ đời con sớm chiều.

Lỡ mai đường vắng cheo leo
Chân mây đầu gió cánh diều long đong
Lỡ mai con trót xiêu lòng
Cũng là rày nhớ mai mong với tình.

Mẹ về một cõi lung linh
Còn con yếu đuối mỏng manh quá chừng
Chẳng là con, ngọn phù dung
Khi không gãy nhánh, nhành rung úa tàn.

Chẳng là con, hạt sương tan
Hơi may ghềnh đá, thuyền nan dặm trường
Lỡ mai nhòa nhạt mùi hương
Lấy chi đầu ấp tay nương với người.

Mẹ ơi khi Mẹ lên trời
Cho con cỡi ngựa đi mời quan viên
Đêm nay chờ nụ trăng lên
Thuyền ơi đừng dạt về bên kia bờ.

Hoa Quỳ năm ngoái năm xưa
Có còn yêu gã thương hồ hay chăng.