Ngày họp mặt gia đình Thánh Thể-Đón tiếp và khai mạc