Ngày 6 Tháng 9

 

 “Các con đã không thấy trong Thánh Kinh đã nói về vị hôn thê rằng : Nàng ngủ nhưng tâm hồn vẫn thức [Dc 5,2 ]. Nàng yêu mến Thiên Chúa dù trong lúc ngủ, con Hãy là tình yêu tim luôn yêu, lửa không bao giờ tắt”. 

(Cha Thánh E-ma)
 
    
      

  .