Ngày 5 Tháng 9

 

 “Bầu trời luôn tươi đẹp đối với linh hồn sống dưới tia sáng của tình yêu thần linh”.

(Cha Thánh E-ma)
 
    
      

  .