Ngày 5 Tháng 7

 

Thánh Antôn Maria Zacaria (Linh mục)

Chúng ta phải thương xót và yêu thương kẻ chống đối chúng ta hơn là ghét bỏ và căm thù họ. Khi thấy chúng ta kiên nhẫn và hiền lành, họ sẽ trở về cuộc sống tốt lành hơn và cháy lửa yêu mến Thiên Chúa”.

(St Antôn Maria Zacaria  ).