Ngày 26 Tháng Mười

 

 

“Hãy phó thác hoàn toàn  mọi lo lắng của con và để Người xếp đặt cho con. Hãy ngủ yên, Thiên Chúa sẽ canh thức cho con và trên con”.

Cha Thánh Ema