Ngày 26 Tháng 8

Ngày 26 Tháng 8

 

 Thân xác phải thờ phượng Thiên Chúa, vì đó là dự phần vào việc tôn thờ của linh hồn, và anh em không thể làm gì với linh hồn mà không có sự tham dự sâu xa của thân xác.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Giáo dân 18)  

 

  .