Ngày 26 Tháng 01

(Thánh Timôthê và Titô). “Thánh Phaolô có một đồ đệ quí mến, đó là cậu thanh niên Timôthê. Ngài trung thành dạy theo luật của Chúa Giêsu Kitô, và Timôthê đã quảng đại hòa hợp với những chăm lo của vị thầy  tối hảo.  Và thánh Phaolô  hài lòng với người môn đệ của mình không ngừng lặp lại lời : Hãy bảo toàn giáo lý [1Tm 6, 20]”

 

(Cha Thánh E-ma)       

 

.