Ngày 22 Tháng Bảy

Ngày 22 Tháng Bảy

 

 

 “Cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong cuộc sống chúng ta mà Chúa Giêsu yêu cầu để cho Lời Ngài đi vào để có thể nẩy mầm và tăng trưởng!”

ĐTC Phan-xi-cô