Ngày 20 tháng 4

Ngày 20 tháng 4

Chính Thánh Thể cho ta sức mạnh của cuộc Phục Sinh Chúa Giêsu Kitô . (Bài giảng của Cha E-ma cho Giáo dân 29,2)

.