Ngày 20 Tháng 3

 “Trong giờ cám ơn. Cuối cùng tôi đã thực hành Lời Khấn hiến dâng bản vị cho Chúa Giêsu Kitô, trong tay Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, dưới sự bảo trợ của thánh Biển Đức (ngày lễ kính Người): không còn gì cho tôi, không một ai, và cầu xin ơn đặc biệt, không gì bởi tôi. Mầu gương: Ngôi Lời Nhập Thể. [ . . .} Như Đấng Cứu Thế đã nói: khi gởi Thầy xuống Nhập Thể, Chúa Cha đã vắt bỏ hết mọi căn rễ nghiêng chiều tìm kiếm chính mình trong Thầy, để Thầy không còn có một chủ thể nhân loại nào, và hòa tan Thầy trong chủ thể Thiên Chúa, để Thầy chỉ sống cho Cha. Cũng thế, nhờ hiệp lễ, con sẽ sống cho Thầy vì chính Thầy ở trong con. Thầy sẽ làm cho linh hồn con đầy ắp những ước muốn và sức sống của Thầy, và sẽ thiêu hủy trong con những gì là riêng con. Đến nỗi chính Thầy sẽ sống và khát vọng mọi sự trong con, thay con. Như thế con sẽ mặc lấy Thầy. Không còn là tôi sống, nhưng là chính Chúa Kitô sống trong tôi {Gl 2,20}”

(Cha Thánh Eymard)
           .