Ngày 18, Tháng Năm

  

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan I ( Tử Đạo).

Điền căn bản của đức bác ái trọn hảo là biết chịu đựng khuyết đểm của người khác.

(St Têrêsa Hài Đồng Giêsu).