Ngày 18 Tháng 7

 

    

Hãy yêu thương nhau, hãy khiêm nhường trong lòng, đừng nản chí dù phạm tội trong lúc yếu đuối”.

(St Maximilian Kolbe)