Ngày 13 Tháng 11

 

    

“Một trong những niềm vui lớn lao nhất chúng ta có thể cảm nhận được trên trời, đó sẽ là hiểu biết chi tiết về lòng thương xót đầy nhân ái của Thiên Chúa đối với chúng ta.”

Thánh Eymard