Ngày 09 Tháng 01

“Thánh Thể không chỉ là sự sống của Kitô hữu, nhưng còn là của các dân tộc. Con người sống thành xã hội cần dây liên kết nối những người cùng loại với nhau, cần một luật lệ của danh dự, một tâm điểm tình cảm. Như thế, trong xã hội Kitô, Thánh Thể là dây liên kết đó, là luật , là tâm điểm đó”.

 

 (Cha Thánh E-ma)       

 

.