Ngày 06 Tháng 01

Ô! Phải đó, hết mọi sự thiện đến từ Thánh Thể Thần Linh như phát sinh từ nguồn suối Bêlem, trở thành thiên đàng thứ hai của tình yêu. Nhưng nếu mọi sự thiện phát sinh từ Thánh Thể, mọi bổn phần của chúng ta cũng phát sinh từ đó. Ba vua là mẫu sống cho ta, là những người thờ phượng tiên khởi với lòng tin. Hãy sống xứng đáng với lòng tin vương giả đó với Chúa Giêsu Kitô, hãy là những thừa kế của tình yêu đó và sẽ có một ngày ta là thừa kế của vinh quang đó.

 

 (Cha Thánh E-ma)       

 

.