Ngày 06 Tháng 11

 

 “Mỗi giây phút chúng ta đều có thể chết, hãy mau mắn thánh hóa mình, chúng ta  sẽ chết, và chúng ta còn rất nhiều điều để làm, hãy mau mắn để mặt trời không lăng trước khi cuộc đời chúng ta được hoàn tất.”

(Cha Thánh E-ma)     

 

.