ngày 01 Tháng mười hai

  “Nghèo khó thiêng liêng là gì ? Đó là tình yêu hy sinh tất cả cho tình yêu Chúa Giêsu. Nghèo thật trong tâm hồn, trong ý chí, trong cuộc sống, và ta sẽ như nén hương đốt cháy. Trước khi đốt, nó chỉ là một thứ hạt lấy từ phương Đông, nó tượng trưng cho lời cầu nguyện, đó là thứ hạt để đốt và tiêu tan đi, không còn gì sau đó. Các con hãy sống như thế đi, trước vẫn có gì đó, nhưng sau sẽ không còn gì nữa, là một thứ hạt đốt cháy và tiêu tan.

Cha Thánh E-ma