Ngai Thập Giá.

Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ (Lc 23, 35-43)

Ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta mừng vương quyền của Chúa Ki-tô, Đấng trị vì vũ trụ.

 Vương quyền này được bắt nguồn từ trong Cựu Ước và vương quyền của Đavít. Lẽ ra Đavít là một con người hoàn hảo, thế nhưng những tội lỗi của ông  thì lại rất nhiều và đã được ghi chép trong sách Samuel. Tuy vậy, ông đã có một phẩm chất giúp ông được tách riêng ra  làm vua và cho ông che khuất đi khuôn mặt của Sa-un là vua đầu tiên. Đavít đã luôn nhận ra sự yếu đuối và tội lỗi của ông, và rồi ông luôn tuân phục Thiên Chúa. Đó là một ông vua đã không tự cao tự đại với những người khác. Trong lời cầu nguyện của Đavít, luôn nổi bật lên đức khiêm nhượng khác với Sa-un cũng như Salômôn. Đavít là một ông vua khiêm nhường, đã thương khóc những kẻ thù của vua và chấp nhận thân phận để leo lên lưng một con lừa mà Thiên Chúa dành cho ông.

Cũng vậy, Chúa Giêsu là con vua Đavít và vương quyền của Người được bắt nguồn từ vương quyền của Đavít. Vương quyền của Chúa Giêsu được tỏ hiện trên thập giá, và chỉ ở trên thập giá, Người là Vua.

Nhưng …Chúa Giêsu là Vua công chính và hòa bình, như thánh Phaolô nói trong bài đọc 2: “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an.”(Cl 1,20) Chính khi ở trên thập giá mà Người đã bước lên ngôi Vua của Vũ Trụ, Và kẻ đầu tiên bước vào Nước của Người không phải là một môn đệ, cũng không phải một thánh nữ, một tông đồ, một người thánh thiện không tội lỗi, nhưng là một kẻ phạm trọng tội, bị đóng đinh vì những hành động của nó.

Vương quyền của Chúa Giêsu là vương quyền của người hèn mọn và yếu ớt bị đóng đinh. Những ai muốn vào trong Vương quốc của Người phải đi theo cùng một con đường khiêm nhường và yếu hèn. Đó là những gì mà Chúa Giêsu không ngừng nói với các tông đồ khi các ông tranh luận với nhau xem ai ngồi chỗ nhất trong nước của Người. Sẽ không có người nào trong số các tông đồ, mà là một người không biết không nghe Chúa dạy, nhưng ý thức nhận biết và tin tưởng vào Chúa, lại là người đầu tiên vào Vương quốc của Người.

Vậy chúng ta ở xa một vương quyền đè bẹp và áp đặt với con người. Chúng ta xa cách một  vương quyền độc đoán đến từ trên cao. Chúa Kitô thật là vua vũ trụ, nhưng là một Vũ Trụ mà ở đó tất cả mọi người có thể được cứu và được đón nhận nhờ lòng tin vào Chúa Kitô. Vương quyền của Chúa Kitô được biểu lộ ở trong trần thế, giữa cái chết và sự đau khổ của con người, giữa tội lỗi của con người cùng với hai kẻ trộm. Vương quyền của Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ, đến từ đất thấp, từ bụi bặm của nhân loại trong tội lỗi và sự chết. Chính vì Người cứu nhân loại khỏi tội và sự chết, đưa họ về với Người, nên Người là Vua của Vũ Trụ và thẩm phán của Ơn Cứu Độ chúng ta.

Thánh Luca là người duy nhất kể lại câu chuyện này của hai tên trộm. Khi những người lính chất vấn Chúa Giêsu hãy tự cứu mình đi, Thánh Luca đã vén mở cho chúng ta biết vương quyền của Chúa không phải là sự cứu rỗi ích kỷ, nhưng là một Ơn Cứu Độ phổ quát. Vâng, Thiên Chúa không cần Ơn Cứu Độ, nhưng là vũ trụ chúng ta cần.

Cha Damien Stampers.