Kinh Mẹ Mac-gơ-rit Ghi-ô viết

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con lòng Đơn Sơ Tìm Chúa trong mọi sự, và chỉ tìm làm đẹp lòng Người, lòng Đơn Sơ làm cho linh hồn hiền dịu, tế nhị, trong sáng và ghê tởm những gì không phải chúa. Lòng đơn sơ không biết điều không tốt của tha nhân, biết sống chan hòa với những tính khí khó khăn nhất, biết sẵn sàng sửa sai, chấp nhận nghịch ý, biết sống khiêm tốn, và cho chúng con bí quyết yêu mến những ai làm chúng con đau khổ. Cuối cùng lòng Đơn Sơ được thấu hiểu mầu nhiệm lớn lao của Thập Giá, và được hiệp thông thân tình với Chúa, được luôn Liên lỉ ở trước sự hiện diện Thánh của Chúa, với sự tự do của con cái Chúa biết tìm và cảm mến Chúa khắp nơi. A-men

 

(Kinh này do Mẹ Mac-gơrit Ghi-ô viết riêng cho mẹ )