KHI ĐI TU MÀ ĐƯỢC HỎI…?

– Khi đi tu mà có người hỏi về nhan sắc:
Sơ đẹp thế mà lại đi tu sao?
Haiz… Chắc ngoài kia biết bao người tiếc lắm!
Chẳng thể chạm mà chỉ được nhìn ngắm.
Thế thì lại đau lòng lắm sơ à!
Hãy ngẩng cao đầu và trả lời không cần do dự:
Hihi…hihi…
Có đau lòng, thôi… kìm… ngắm từ xa
Đẹp có ngày cũng phôi pha hết sắc
Vậy ngắm thôi đừng động cho nó chắc
Khỏi mất công sau thắc mắc đủ điều.

– Còn khi được hỏi đến vấn đề tiền bạc:
Sơ đi tu vậy tiền có bao nhiêu?
Chắc cũng được khá nhiều lắm sơ nhỉ?
Thấy kinh nguyện, làm việc rồi ngủ nghỉ
Đâu đi chơi mua sắm ví dư đầy
– Cứ mạnh dạn trả lời, biết đâu được có thêm,…hihi
Ví cũng có mà chẳng có tiền đây
Nhiều thì không nhưng hằng ngày đủ sống
Khi nào cần thì túi chẳng hề trống
Nếu có thương cho sơ ít đống xài…hihi

– Khi được hỏi về vấn đề yêu đương trước khi đi tu:
Trước khi tu, sơ có từng yêu ai?
Trai nó xếp chắc cũng dài lắm nhỉ?
Sơ chọn lựa sáng trưa chiều mệt nghỉ
Chắc trai đến nó dí chạy ào ào

– Hãy đáp lại một cách tự tin và tràn đầy sung sướng, không cần biết có hay không: (nổ trước tính sau)
Hihi…hihi… Bởi trai xếp dài quá mới lao đao
Chọn người này bỏ người kia sao được
Nên đi tu cho thoả đặng sau trước
Trai cứ xếp nhưng Chúa rước đi rồi.

– Nếu ai đó nói về đời sống cộng đoàn:
Sống toàn nữ chắc cũng ngán lắm thôi?!
Hở một cái là sục sôi quan điểm
Không vừa lòng chị em vào sách hiếm
Nữ với nhau là kiếm đủ chuyện à

– Cứ vui vẻ đáp lại trong tình yêu thương với ánh mắt nhân hậu của Chúa Giêsu… hihi:
Sống toàn nữ không có ngán vậy nha
Không vừa lòng cứ bày ra suy nghĩ
Để đôi bên cùng hiểu nhau về lý
Chứ không phải hở tí là ghim liền.

– Riêng về việc ăn uống, khi ai đó thấy kích thước cơ thể tăng dần theo thời gian tu và nói rằng:
Đi tu rồi ăn sung sướng thường xuyên
Thấy mấy sơ nhiều người kiêng sợ mập
Vậy mới biết thực đơn không hề thấp
Chất lượng đây gấp số lượng mấy lần.

+Sưu tầm.