CHÚA NHẬT II TN – năm A

Chủ đề : Dung mạo và sứ mạng của Đấng Mêsia.
*Is 49,3 : Người là Tôi Trung của Ta, Ta sẽ dùng người để biểu lộ vinh quang.
*Ga 1,29 : Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.
Chúng ta đã bước vào Mùa Thường Niên. Đây là khoảng thời gian XXXIII hoặc XXXIV tuần trong chu kỳ phụng vụ. Mùa này không cử hành một khía cạnh riêng biệt nào của Mầu Nhiệm Đức Kitô, nhưng lại tôn kính chính TOÀN BỘ mầu nhiệm ấy, nhất là trong các ngày Chúa Nhật. Mùa này gồm hai giai đoạn:
– Giai đoạn một từ thứ hai sau lễ Đức Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa đến hết Thứ Ba trước Lễ TRO.
– Giai đoạn hai từ thứ hai sau lễ Hiện Xuống đến trước Kinh Chiều I Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng (x.500 mục từ).
Lời Chúa, đặc biệt là Tin Mừng quy tất cả vào con người, sứ vụ và sứ điệp của Chúa Giêsu trong giai đoạn hoạt động công khai của Người, từ lúc Người chịu phép rửa bởi Gioan cho đến trước cuộc Thương Khó.
Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta vài nét về con người và sứ vụ của Đức Giêsu. Ngay trong bước đầu của sứ vụ công khai, khía cạnh phổ quát của ơn cứu độ do Đức Giêsu mang đến đã được công bố :
– Trong bài đọc một, ĐỨC CHÚA muốn Người Tôi Trung của Chúa phải đem ơn cứu độ của Người đến tận cùng trái đất.
– Trong Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội TRẦN GIAN.
Vậy con người và sứ vụ của Đức Giêsu không bị giới hạn trong việc hoàn tất lời hứa cứu độ cho Israel như Chúa đã hứa cùng các Tổ phụ Dân Chúa, mà còn mở rộng ra cho toàn thế giới.
Trong bài đọc một, hình ảnh được ngôn sứ Isaia dùng để báo trước con người và sứ vụ Đức Giêsu là hình ảnh “NGƯỜI TÔI TRUNG”. Theo dự tính thần linh, Thiên Chúa sẽ “dùng NGƯỜI TÔI TRUNG biểu lộ vinh quang” của Chúa. Đó là ơn gọi từ muôn đời đã được Thiên Chúa định sẵn trong dự tính của Người : Thiên Chúa đã nhào nặn Người Tôi Trung ngay từ trong lòng mẹ để Người Tôi Trung thực hiện dự tính của Thiên Chúa. Đó là :
– Tái lập các chi tộc Giacob, để dẫn đưa con cái Israel còn sống sót trở về. Trong dòng lịch sử Israel, sấm ngôn này báo trước cuộc hồi hương của Dân Chúa sau Lưu đày.
– Và mở rộng ra cho muôn dân, Chúa còn đặt Người Tôi Trung “làm ánh sáng muôn dân để đem ơn cứu độ của Chúa đến tận cùng cõi đất.”
Đáp lại sự trân trọng đó của Thiên Chúa đối với mình, Người Tôi Trung tôn thờ ĐỨC CHÚA, phó thác tất cả cho ĐỨC CHÚA là nguồn sức mạnh, là nơi duy nhất mà Người Tôi Trung cậy dựa, tôn thờ.
Trong bài đọc Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Dân Chúa rằng Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Tuy nhiên, theo Tin Mừng thứ tư thì lúc ban đầu Gioan tẩy giả không biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần. Nhưng Thiên Chúa đã cho Gioan một dấu chỉ để nhận ra Đấng Mêsia khi ông đang thi hành sứ vụ làm phép rửa : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là Đấng Mêsia, là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Nhờ dấu chỉ thần linh ấy, Gioan đã nhận ra Đấng Mêsia – Giêsu và ông đã làm chứng cho Dân Chúa : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim câu xuống và ngự trên Người”, nên ông mới mạnh dạn giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa” và sứ vụ phổ quát của Người cũng được nhấn mạnh : Người là Đấng xóa bỏ tội TRẦN GIAN chứ không chỉ riêng cho Israel. Đó là ý định của Thiên Chúa, Người là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn.
Ý định từ muôn đời của Thiên Chúa về Người Tôi Trung đã được thực hiện trọn vẹn nơi con người Đức Giêsu. Tuy nhiên để mọi người nhận ra được căn tính thần linh của Người, Thiên Chúa luôn cần những CHỨNG NHÂN, những người đọc ra được DẤU CHỈ của Chúa giữa bao biến cố cuộc đời. Mỗi tín hữu, nhờ chứng từ của Giáo Hội và của các bậc đàn anh đi trước đã nhận ra và Tin vào Đức Giêsu thì đến phiên mình, Lời Chúa mời gọi hãy là CHỨNG NHÂN cho những người sống quanh ta, cho thế hệ tương lại để mọi người đều có cơ may nhận ra và tin vào Đức Giêsu vẫn còn đang tiếp tục sứ vụ cứu độ, vẫn đang đồng hành với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Frère Pierre Đình Long FSC