Ai tín

Trong tình hiệp thông xin cầu nguyện cho linh hồn Soeur Maria Possemai mới qua đời lúc 4g00 sáng ngày 1 tháng 7 tại Ý,
hưởng thọ 83 tuổi trong đó có 59 năm khấn dòng.