Ai tín

Trong tâm tình hiệp thông,
xin cầu nguyện cho linh hồn
bà cố Maria Trần Thị Tâm
thân mẫu của chị Maria Nguyễn Thị Thanh Hằng (Thúy)
Sinh ngày 10/06/1942
Đã được Chúa gọi về ngày 29/10/2022
Hưởng thọ 80 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 4g45,
tại Giáo xứ Thái Lac – Giáo hạt Long Thành – Giáo phận Xuân Lộc

Xin Chúa thương xót và sớm đưa linh hồn Bà Cố Maria
về hưởng Nhan Thánh Chúa

Ban Biên Tập
Kính báo