Ai tín

Trong tình hiệp thông, xin Quý Dì, Quí Chị cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria Nguyễn Thị Lập, là thân mẫu chị Maria Nguyễn Thị Hòa (chị Nhung lớp 3), Bà cố mới được Chúa gọi về tối hôm qua lúc 20g15 ngày 7 tháng 2. Hưởng thọ 93 tuổi.

Thánh lễ an táng cử hành lúc 8g30 thứ tư ngày 9 tháng 2 tại Giáo xứ Thủy Giang, Gp Bà Rịa.

Vp Tỉnh kính báo