Bước vào cầu nguyện – Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh

 BƯỚC VÀO CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện
bằng Thánh Vịnh

– Cầu nguyện từng đoạn thật chậm.
– Dừng lại bao lâu bạn có thể.
– Nếu được bình an – nên giữ lại đoạn tương tự.
– Tập trung vào Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.

THÁNH VỊNH 63 (62)

2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
Tấm thân này mòn mỏi đợi trông
Như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước
3 Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
Miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương
5 suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
6 lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
7 con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.
8 Quả thật ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
9 trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

THÁNH VỊNH 84 (83)

tôi

2 Lạy Chúa tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.
3 mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
Những hướng lên Chúa Trời hằng sống
Mà hớn hở reo mừng.
4 Lạy Chúa Tể càn khôn
là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
Bên bàn thờ của Chúa

THÁNH VỊNH 84 (83)

II

5 Phúc thay Người ở trong Thánh điện,
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
Ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương
7 Lúc trẩy qua thung lũng khô cằn,
họ biến nó thành nguồn suối nước,
mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan
8 càng tiến lên họ càng mạnh bước
đến chiêm ngưỡng Chúa Trời
Ngự trên núi Sion

THÁNH VỊNH 84 (83)

III

9 Lạy Chúa là chúa tể càn khôn,
xin đoái nghe lời con cầu nguyện.
Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Giacóp
10 Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
Xin thương xem nhìn đến,
Gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu
11 một ngày tại khuôn viên Thánh Điện
quí hơn cả ngàn ngày.
Thà con ở cổng đền Thiên Chúa
Vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân!
12 Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ
Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang
ai sống đời trọn hảo,
Người chẳng nỡ từ chối ơn lành
13 Lạy Chúa tể càn khôn,
Phúc thay người tin tưởng vào Chúa

THÁNH VỊNH 102 (103)
I

1 Chúc tụng Chúa đi; hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
2 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
Chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
Thương chữa lành các bệnh tật ngươi

4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
Bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

5 Ban cho dời ngươi chứa chan hạnh phúc,
Khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

THÁNH VỊNH 102 (103)
II

6 Chúa phân xử công minh,
Bênh quyền lợi những ai bị áp bức,
7 Mặc khải cho Môi sê biết đường lối của người
Cho con cái nhà Ít ra en
Thấy những kỳ công Người thực hiện.
8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
9 Chẳng trách cứ luôn luôn,
Không oán hờn mãi mãi.

10 Người không cứ tội ta mà xét xử,
Không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

THÁNH VỊNH 102 (103)
III

11 Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
Tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
Tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

13 Như người cha chạnh lòng thương con cái,
Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
14 Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,
Hẳn Người nhớ : ta chỉ là cát bụi.

THÁNH VỊNH 102 (103)
III

15 Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
16 Một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

17 Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại,
Dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Người xử công minh cả với đời con cháu,
18 Cả những ai giữ giao ước của Người
Và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

THÁNH VỊNH 102 (103)
IV

19 Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm,
Quyền đế vương bá chủ muôn loài.

20 Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
Bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người,
Luôn sẵn sàng phục lệnh.

21 Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh,
Hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.

22 Chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành,
Thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi.
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi.