10 ĐIỀU RĂN CỦA LINH MỤC…

+ Thiết nghĩ… Không chỉ Linh Mục, nhưng tất cả những ai đã và đang Theo Sát Chúa Kitô cũng hãy cố gắng và sống “10 Điều Răn” này để Linh Mục, Tu Sĩ thực sự là chứng nhân của Chúa trong cộng đoàn và giữa lòng thế giới hôm nay. 

1. Những gì tôi sống trong tư cách là một linh mục quan trọng hơn những gì tôi làm.
 
2. Những gì Chúa Kitô làm qua trung gian của tôi quan trọng hơn những gì do chính tôi làm.
 
3. Những gì tôi với anh em linh mục cùng sống quan trọng hơn những gì tôi làm một mình, dù hăng say tới mức suýt bị mất mạng.
 
4. Những gì tôi sống cho kinh nguyện và Lời Chúa quan trọng hơn những tổ chức sinh hoạt bên ngoài.
 
5. Những gì tôi sống vì lợi ích thiêng liêng của người cộng tác quan trọng hơn những công việc tôi làm cho lợi ích của mình.
 
6. Hiện diện ít nơi nhưng thiết yếu để đem lại sức sống quan trọng hơn có mặt khắp nơi nhưng vội vàng và nửa vời.
 
7. Hoạt động cùng với người cộng tác quan trọng hơn là làm một mình, cho dù mình có nhiều khả năng hơn họ.  Nói cách khác, hợp tác thì quan trọng hơn hành động riêng rẽ.
 
8. Hy sinh thập giá âm thầm bên trong quan trọng hơn những thành quả đạt được bên ngoài.
 
9. Mở rộng tâm hồn đến những thao thức của cộng đoàn, giáo phận và Giáo hội toàn cầu quan trọng hơn chăm chú vào những bận tâm riêng, cho dù thiết yếu đến đâu đi nữa.
 
10. Làm chứng về Đức Tin trước mặt mọi người quan trọng hơn tìm cách thoả mãn thị hiếu của họ.
 
ĐHY P.X. NGUYỄN VĂN THUẬN