Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam chầu thay Giáo phận

  Hôm qua, ngày 12/07/2020, tỉnh dòng Đức Mẹ Thánh Thể Việt Nam được vinh dự Chầu Thánh Thể thay giáo phận. Trong kinh Sáng, chị Giám Tỉnh đã cầu nguyện, đưa chị em vào tâm tình Chầu Thánh Thể với ý nguyện: Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng 7, cầu theo ý Đức Giám Mục giáo phận, cầu nguyện cho thế giới, Giáo hội, Giáo phận,Tỉnh dòng,… Cha quản hạt-hạt Tân Mai dâng Thánh lễ và đặt Mình Thánh Chúa. Sau đó các chị em luân phiên nhau: từng giờ, từng nhóm nhỏ đến thờ phượng Chúa. Dòng cũng dành riêng một giờ (14g00-15g00) để anh chị em Hiệp Hội Thánh Thể các giáo xứ lân cận đến hiệp thông. Một ngày Chầu Chúa thật sốt sắng và thánh thiện. Đến 16g00 chiều, Tỉnh dòng dâng kinh Chiều và nửa giờ Chầu chung. Sau đó, Cha chánh xứ – giáo xứ Micae ban phép lành Thánh Thể và cất Mình Thánh Chúa, kết thúc một ngày Chầu Thánh Thể trong tâm tình hiệp thông và cảm tạ.