Ngày 20 tháng 02

“Đây là điều tôi phải sống cho anh em và cho tha nhân, Lời Đức Kitô [. . .]Ước chi Lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú [Cl 3,16] Thế nên tôi phải lắng nghe, hiểu biết, lặp lại lời nội tâm đó của Chúa Giêsu Kitô, lắng nghe với lòng tin, đón nhận với tôn kính và tình yêu, truyền đạt với trung tín và cậy trông, với dịu dàng và mạnh mẽ”. (Cha Ê-ma, Tĩnh Tâm riêng 44, 63)