Ngày 17 Tháng 6

Ngày 17 Tháng 6

Người Kitô hữu cần cảm nhận nơi mình chứng cứ về tình yêu Thiên Chúa đối với chính họ. Đó là nhờ Thánh Thể mà Chúa Giêsu cho ta chứng cứ ngọt ngào đó, cho ta nghỉ ngơi phần nào bên ngực Người như với môn đệ Gioan, được nếm cảm phần nào sự ngọt ngào của manna từ trời, và trái tim được cảm nhận chút gì niềm vui chiếm hữu Thiên Chúa như Gia-kêu, như Mai-đệ-Liên với Vị Cứu Thế và hạnh phúc của Bạn tình trong Diễm Ca.

(Bài giảng Tổng quát của Cha E-ma 250,8)