Hội Dòng Chầu Thay Giáo Phận.

Hôm nay 14/7/2019, Hội Dòng Nữ tỳ Thánh Thể hạnh phúc Chầu Thánh Thể thay Giáo Phận Xuân Lộc. Năm nay, với Chủ đề được chọn “BÁNH TRƯỜNG SINH”, Cộng đoàn cùng suy niệm Tin Mừng Gioan 6,48-58

Từ sáng sớm, Cha Quản Hạt Giáo hạt Tân Mai đã đến cử hành Thánh Lễ- là đỉnh cao của đời sống Giáo Hội. Đầu Lễ, Cha mời gọi tất cả cộng đoàn phụng vụ hiệp lòng cầu nguyện cho Giáo Phận, cho Giáo hạt, cho Tỉnh Dòng và tất cả mọi thành phần dân Chúa trong ngày Chầu Lượt hôm nay. Trong bài giảng, Cha đã chia sẻ với Cộng đoàn về tình bác ái yêu thương mà Chúa đã nêu lên trong bài Tin Mừng là Mến Chúa và Yêu người. Cha nhắn nhủ “Nếu một cộng đoàn tu biết yêu thương nhau, sống bác ái với nhau thì đó là Thiên đàng, và ngược lại nếu không có yêu thương thì sẽ là hỏa ngục. và Chúa muốn chúng ta sống hạnh phúc ngay tại đời này chứ không chỉ ở đời sau.” Cha đã đưa ra những dẫn chứng và giải thích vì sao mà chúng ta không sống được đức bác ái, đó là  con người ta còn nệ luật, vì luật mà vô cảm và dửng dưng trước đau khổ của tha nhân. Người ta không nhìn thấy Chúa ở trong anh chị em… Cuối cùng cha kết luận “Đời sống yêu thương bác ái cũng quyết định tương lai của một Hội Dòng.”

Sau Thánh Lễ, Cha chủ tế đã đặt Mình Thánh Chúa. Cộng đoàn cùng cất vang lời ca tụng tôn thờ Chúa “Chúa là Bánh Trường Sinh, ai đến với Người, sẽ không hề đói…” Dì Phụ trách Cộng đoàn dâng lời nguyện khai mạc ngày Chầu Lượt “Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, hôm nay Hội Dòng chúng con được Chầu Thánh Thể thay cho Giáo Phận. Chúng con dâng lên Chúa trót cả ngày sống này. Xin cho từng giây phút thờ phượng Chúa, chúng con biết ôm tròn cả thế giới, mang cả Cộng Đoàn Giáo Phận đến để tôn vinh, chúc khen, cảm tạ và nguyện cầu cùng Thiên Chúa…”

Sau giờ khai mạc, những giờ Chầu được tiếp tục với các lớp huấn luyện, các lớp khấn và quý anh chị Hiệp Hội Thánh Thể đến tôn thờ Chúa cách sốt sắng và đầy lòng yêu mến.

Tạ ơn Chúa vô vàn, vì với Thánh Thể Chúa, Hội Dòng chúng con mang linh đạo và sứ mệnh yêu mến tôn thờ và làm cho Thánh Thể Chúa được lan tỏa. Xin cho Giáo Phận và Hội Dòng của chúng con trở nên Thánh Địa của Lòng Thương Xót vì đã kín múc tình yêu và lòng thương xót từ nguồn mạch Thánh Thể Chúa.


Sơn Mai Hoa,sss.